Utbilda kyrkvärdarna – stärk deras roll och kyrkan

Nisse Renman gårdspräst, Stiftsgården Rättvik
Kyrkvärd under påsknattsmässa i Vårby Gårds kyrka. Arkivbild. Foto: Lars Rindeskog

Kyrkvärdarnas roll kan stärkas. Det behöver vi, skriver Nisse Renman.

Då gudstjänsten börjar stiger kyrkvärden fram. Vi hälsas välkomna. Kanske har hen redan tidigare mött församlingen i ingången till kyrkan med en psalmbok och ett intresserat ögonkast. Hon och han representerar församlingen, ”är” församlingen. Så har det varit i 1 000 år!

Jag tror att kyrkvärdarnas roll kan stärkas. Det behöver vi. Då vårt samhälle och vår omvärld förändras i allt snabbare takt skulle jag vilja att de fick verktyg att hjälpa oss i kyrkan att navigera i och hantera den tilltagande motvinden.

Vad är det jag tänker på? I de sociala medierna sprids hat, konspirationsteorier, falska nyheter och desinformation. Jag tror inte att de stora sociala mediaföretagen på nätet är ondsinta och illvilliga med en dold agenda som syftar till att förgöra världen. Men den information som förmedlas är ofta dramatisk.

Dramatik är good business. Alla företag och troll på nätet har dock inte hämtat sin etik från söndagsskolan. Många vill förstöra. De underminerar och river ner mycket av det som jag anser vara grundbultar i samhället – tillit, hopp, gemenskap.

Att utbilda kyrkvärdslaget kan vara ett led i att stärka församlingens frivilligarbetares roll och identitet.

Kyrkvärden har inte bara rollen som den som delar ut psalmböcker på söndag förmiddag utan är i grunden den som värnar den kristna tron, den som ”håller rummet”, genom sin tjänst i gudstjänst och kyrka. Identitetsstarka kyrkvärdar kommunicerar kyrka lokalt. Tron blir synlig på Ica och på hemmamatchen, inte med plakat utan med en tydlig livshållning. Vi ska vara stolta kristna.

Ett tryggare kyrkvärdslag kan själva förrätta lekmannaledda andakter och gudstjänster och att utbilda kyrkvärdslaget kan vara ett led i att stärka församlingens frivilligarbetares roll och identitet.

Men alla andra medarbetare, alla frivilligarbetare, alla förtroendevalda, är inte de viktiga? Absolut, men kyrkvärdens roll som den som på ett särskilt sätt representerar församlingen bör ha en särställning.

Vi är många som utbildar kyrkvärdar i Sverige, däribland stiftsgården i Rättvik. Jag skulle vilja att våra kyrkvärdar får med sig verktyg hem från våra kurser som hjälper dem att bättre läsa skeendet i vår samtid, mod och verktyg att stå emot det som vill riva ner och förstöra.

Om Sveriges alla 10 000 (?) kyrkvärdar rustades på detta sätt skulle Svenska kyrkan stå starkare och därmed också hela kungariket. Vi i Svenska kyrkan är rätt stora och kan nog mobilisera resurserna om det visar sig nödvändigt. Det känns härligt!

Nisse Renman
vik gårdspräst på Stiftsgården Rättvik

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Nils Ronquist
Inte bara kyrkvärdar bör kanske utbildas men än mer de politiska företrädarna i olika kyrkostyrelser på olika nivåer. Vad vet det socialdemokratiska partiet om kyrkan - de har ju tagit avstånd för kyrka och byggt upp vårt sekulariserade samhälle.