Vad är alternativet för oss som inte vill ha vegansk eller "ekologisk" kost?

Sven Svensson och Nils Svensson lantmästare och förtroendevalda

Foto: Getty

Inget talar för att ekologiskt odlat, vegansk eller Fairtrade-märkt är bästa valen för kyrkliga arrangemang.

All mat som serveras på Kyrkdagarna i Lunds stift 2024 är vegansk. Endast kranvatten serveras. Kaffe och te är ekologiskt och Fairtrade-märkt. Varför?

Är detta ytterligare något påhitt för att fördärva vår skånska matkultur och förutsättningarna för jordbrukare och livsmedelsproducenter? Större delen av dessa yrkesarbetande är för övrigt medlemmar i Svenska kyrkan.

Hur det öppna landskapet ska hållas öppet utan jordbrukare och betande djur är en fråga. Men det finns många fler.

Som det ser ut idag producerar jordbrukarna sunda råvaror till livsmedelsindustrin. Produktionen följer både nationella och europiska bestämmelser. Odlingsmarken ska till exempel undersökas regelbundet för att bestämma näringsinnehåll och behov av naturgödsel eller gödning.  Under växtsäsongen kan gödningen spridas med utrustning som läser av färgen på bladen och justerar spridningen automatiskt. Växtskyddsarbeten utförs med godkända medel.

Djurproduktionen i Sverige är mycket hårt reglerad avseende på djurens hälsa och behandling. Foderproduktionen är även den reglerad i allt från odling och transporter till lagring. De flesta uppköpare av produkterna har dessutom egna uppfödnings- och miljökontroller.

Ska Svenska kyrkan vara med att bekämpa hungersnöd i världen, då måste livsmedel produceras med modern teknik.  Det finns ingen anledning till ekologisk produktion med mycket osäkra skördar och kvalitet.

Ett exempel är när det för några år sedan odlades ekologiska sockerbetor. De angreps av skadeinsekten lilla betbaggen, som inte kunde bekämpas. 80 till 100 procent av betorna försvann.

Om vi endast odlade ekologiskt skulle det få enorma konsekvenser inte minst för livsmedelsindustrin med underentreprenör, som inte skulle kunna ha någon kontinuitet i sin verksamhet.

Även Fairtrade, som Svenska kyrkan äger tillsammans med LO, ifrågasätts allt mer. ”Märkningen kan aldrig få någon betydande effekt på världens fattigdom”, säger forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.  Allt fler kommuner väljer att lämna samarbetet.

Ett exempel här är Fairtrademärkning av bitsocker som kommer från sockerrör, ett hån mot den skånska sockerbetsodlingen.

Sockerrören odlas i länder som Brasilien och Kuba. Det kan jämföras med transporterna och hållbarheten för vitt socker som till största delen odlas i Skåne. Under 2022 odlades 29 300 hektar, det mesta i Lunds stifts verksamhetsområde. Sockerbetorna processas på Örtofta sockerbruk i närheten av Lund. Vid denna process blir det även mycket högvärdiga foderprodukter som animalieproducenterna köper

Det är alltid noga med att i alla inbjudningar ta hänsyn till dem som önskar alternativ meny. Det kan vara till muslimer, som inte äter griskött, vegetarianer och allergiker av olika slag.

Så varför kan inte vi som inte äter ”ekologiskt odlade” livsmedel eller veganskt serveras annan kost, till exempel vanlig husmanskost?

Sven Svensson, lantmästare
Nils Svensson, lantmästare
förtroendevalda Hammarlövs församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

35 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Peter Nilsson
Det lär ha förekommit vid ett svk-evenemang nyligen, där det enbart serverades veganskt/vegetariskt, att en deltagare i förväg hade angett "alternativ kost" - och serverats en kötträtt.
Arg kyrkomedlem
Välkommen till Sv kyrkan! Numera ockuperad miljömuppar som anser sig ha rätt att uppfostra oss andra som inte vet bättre! Det spelar inga roll att man inte vill eller har argument, för detta är för allas bästa och det måste ju vi andra bara förstå! Jag har också anmält särskild kost och avsåg kött, men det avfärdades bara som dumheter, men andra lyckas uppenbarligen. Det finns goda skäl att följa artikelförfattarnas råd, men tyvärr tror jag inte någon kommer lyssna. Principerna går före allt i detta fall och de som inte samtycker ska uppfostras, alt ta med egen matsäck.
Eva Magnusson
Jag är av samma uppfattning som Sven Svensson och Nils Svensson. Vegetarisk/vegansk mat bör inte serveras som huvudalternativ utan endast som alternativ kost
Sten Steenson
Ytterligare ett bevis för kyrkans vänsterhaveri. Snart splittras kyrkan av all vänsteraktivistisk plakatpolitik.
En viktig dialog
"Snart splittras kyrkan av all vänsteraktivistisk plakatpolitik." Splittras hur då? Är kyrkan inte redan divergerad, perspektivrik och fylld av människor med olika politisk och teologisk inriktning? Mitt i splittringen/mångfalden är dialogen viktig. Att mötas och lyssna på varandra. Kunna kliva in i varandras skor och förstå varandras erfarenhet och perspektiv - från båda håll. Det är så vi hittar riktningar framåt, och det är bra att olika röster hörs. Det behövs. Sedan kan man fundera på vilka perspektiv som får genomslag lokalt och nationellt i Svenska kyrkan. Hur de får genomslag och varför, på vilka goda och relevanta grunder. Och hur vi håller dialogen mellan olika perspektiv levande, så att vi kan fatta välgrundade beslut. Och efter en tid kanske vi förstår frågan ur nya perspektiv, och fattar nya genomarbetade beslut. Och så går tiden och livet och människor och kyrkan utvecklas.
Johanna Månsson
Jösses. Vad är så farligt med en djurfri korv, som dessutom är mer hållbar än djurkorvar. Nils och Sten? Det går alldeles utmärkt att veganisera vanlig husmanskost. Goggla på maträtt + ”veganskt” så dyker växtbaserad variant upp. För planetens överlevnad, våra barn framtid men även för de vilda djur o naturen, klimatet och vår hälsas skull… ät växtbaserat! Och varför inte för en gång skull se livet utifrån offrens perspektiv? De icke mänskliga djuren vill INTE dö för att ni ska äta upp dem. Om ni slutar knapra likdelar och börja äta helt växtbaserat kan ni minska utsläpp utav växthusgaser med 60%. Eller ni struntar i våra barns framtid här på planeten?
Livet
Växter är i och för sig också levande... Men det finns ju många andra goda argument.
Micha
Det är väl fantastiskt att kyrkan börjar inkludera välfärd för djur och klimat! 75 % av all odlingsbar mark på jorden används för djurfoder. Oacceptabelt resursslöseri. Vi lever som om vi hade 4 jordklot. Att leva innebär ständig utveckling. Vi måste utveckla hälsosammare odlingsmedtoder. Detta innebär färre djur. Och att vara bonde säger ni, aldrig hört talas om bönodlande bonde? Spannmålsbonde då? Nä, det är dax att börja ta ansvar för att stoppa ohållbara matproduktionsmetoder. För hälsan. För klimatet. För djuren.
Jonas Hellö
Varför står det "Ska Svenska kyrkan vara med att bekämpa hungersnöd i världen, då måste livsmedel produceras med modern teknik."? Skribenterna har uppenbart ingen som helst koll på vilka livsmedel som använder minst resurser, och alltså räcker till flest. Men denna nollkoll är i varje fall konsekvent - på vilket sätt skulle t.ex. icke-ekologiskt kaffe hjälpa Skånes bönder? Nu förstår man ju, såklart, att detta är farbröder som mest vill klaga på att allt inte är som när de var unga, på medeltiden, då kyrkan också hade lite mer makt över samhälle och vetenskap. Men nu är det 2024 och det är dags att komma in i leken.
Ann-Kristine Thulin
Är det kristet och kärleksfullt att plåga, döda och äta sina medvarelser? Hur långt kan man rättfärdiga slaveriet , djurindustrin och den utrotning av vilda djur som blir offer i de svenska skogarna? Är det verkligen Guds vilja