Vad är poängen med statistiken?

Bo Gunnar Åkesson kyrkoherde emeritus, Hyltebruk

Meningen med statistikinsamlingen i Svenska kyrkan är alls icke att dra några slutsatser, analysera eller ge feedback

I åratal har jag som alla andra snälla präster suttit och kämpat med statistik och gjort mitt bästa för att alla siffror ska stämma (fast jag måste erkänna att med tilltagande ålder och erfarenhet började jag prioritera annat ganska snart – exempelvis sjukbesök).

Aldrig någonsin har jag fått någon reaktion från Uppsala där någon sagt typ: ”Hej, Bo Gunnar. Vi ser att du skickat in siffror om dopen i din församling och vi vill gärna fråga litet om det”. Tänk om man fått en sådan påringning! Mödan med statistiken skulle få betydligt större mening då.

Men nu har jag förstått varför aldrig samtalet kom. Meningen med statistikinsamlingen i Svenska kyrkan är alls icke att dra några slutsatser, analysera eller ge feedback. Alls icke. Meningen är just att – samla in siffror. Och då ifrågasätter jag hela alltet.

När analyschefen själv säger att hon inte kan analysera varför det ser ut som det gör, lämnas man i ett totalt tomrum av deprimerande siffror. Vilket värde har då statistiken?

Jag föreslår att man antingen satsar på analysen av inkommet material, arbetar på feedback till församlingarna och utarbetar modeller för att hantera frågorna som uppkommer vad gäller statistiken eller att man lägger ner alltsammans.

Det är väl för kyrkans skull man över huvud taget sysslar med statistik och inte för att bereda x antal tjänstemän arbete i Kyrkans hus.

Bo Gunnar Åkesson
kyrkoherde emeritus, Hyltebruk

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Åke Appelgren
Tack! Man kan verkligen undra över nyttan med att läm,na statistik måänadsvis. Kommer det att radikalt ändra förutsättningarna för mit arbete och min församling? Tror inte det - det är snarare ett uttryck för någon tjänstemans idéer i Uppsala, kanske för att motivera en heltidstjänstg som ska analusera det jag sjävl kan se med egan ögon - fullstädnig idioti. Förklara nyttan med ett kunna använda ett « visualiseringsinstrument för statistik, kvartalsrapporten redovisas nu för bönegruppens möten, så oerhört spännande att jag dör!