Varför behövs den nationella nivån?

Kyrkorådet i Ringsjö församling

Bosjökloster kyrka i Ringsjö församling. Foto: Wikimedia

Vi behöver ingen reklamkampanj. Vi berättar varje dag om kyrkans liv genom allt det rika arbete som vi utför.

Vad förstår en enkel diakoniassistent? skriver Jakob Sunnliden i Kyrkans tidning nr 7 2023.

Som kyrkoråd i Ringsjö församling ställer vi oss samma fråga.

Vi förstår inte varför det ska satsas miljonbelopp på en reklamkampanj. Den matematik som Sunnliden framför visar också på en okunskap om människors realitet. De där extra kronorna är kanske just de som gör skillnad i en vanlig familjs liv. I en liten församling blir det kännbart när bara en handfull medlemmar lämnar för att deras privata ekonomi inte går ihop. Och det blir omöjligt att motivera varför kyrkan lägger 45 miljoner på en reklamkampanj.

Vi är en liten församling i Lunds stift. Vårt arbete når långt utanför församlingsgränserna. Varje år viger vi ett 30 tal-brudpar och de allra flesta är inte församlingsbor. Vi har i år 40 konfirmander och 15 unga ledare. Flertalet av dessa kommer från andra församlingar. Vi har en livaktig barnkör, en uppskattad pensionärskör och en proffsig kyrkokör. Vår rytmikgrupp för barn och föräldrar besöks varje vecka av ett 30-tal personer. Vi har ett stabilt arbetslag där trivselnivån är hög, och det finns inga vakanser.

Vi behöver ingen reklamkampanj genom vilken vi kan nå ut och berätta om kyrkan och det livs som levs i församlingarna som Pia Dahlén, kommunikationschef på Kyrkokansliet skriver i Kyrkans tidning nr 7 2023. Vi berättar varje dag om kyrkans liv genom allt det rika arbete som vi utför.

Det vi behöver, som liten och levande församling (2300 medlemmar och vi kan tyvärr inte bli många fler), är stöttning på ett mycket mer konkret plan.

Tänk om den nationella nivåns alla medel till reklamkampanjer och annat kunde omvandlas i reella insatser som kunde stärka de verksamheter där vi, som församling, varje dag möter människor som längtar efter en trygg plats genomsyrad av Guds närvaro.

Tänk om vi kunde inför en verksamhetspeng där det, från nationell nivå, utgick ett ekonomiskt bidrag kopplat till de som betjänas i församlingens verksamhet. Då skulle 45 miljoner göra mycket mer nytta!

För det är här i församlingen, långt bortom dyra reklamkampanjer, som vi vittnar om Guds rike.

Kyrkorådet i Ringsjö församling
genom Britta Ettrup, kyrkorådsordförande,
Claes Lindskog, 1 vice ordförande och Tom Ström, ledamot i kyrkorådet.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.