Varför ska vissa grupper inte ta del av Jesu budskap?

Jan-Åke Isaksson, Nima Gholam Ali Pour (SD)

Foto: Getty

Svenska kyrkan är ofta ängslig inför att sprida Jesu budskap till muslimer. Detta är rätt märkligt och väcker en del frågor.

I flera diskussioner och debatter de senaste åren har det märkts att det är en kontroversiell ståndpunkt att Svenska kyrkan ska missionera i invandrartäta områden, där det oftast finns muslimer.

Det verkar finnas en outtalad överenskommelse mellan muslimska församlingar och Svenska kyrkan om att Svenska kyrkan inte ska sprida Jesu budskap till muslimer. Vare sig en sådan överenskommelse eller upplägg finns eller ej så framgår det ofta att Svenska kyrkan är ängslig inför att sprida Jesu budskap till muslimer. Detta är rätt märkligt och väcker en del frågor.

På vilka grunder har Svenska kyrkan kommit fram till att vissa områden eller grupper inte ska ta del av Jesu budskap? Var finns den teologiska grunden för ett sådant ställningstagande? Enligt missionsbefallningen ska ”alla folk” göras till lärjungar och döpas i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Där ingår även de som befinner sig i Sveriges invandrartäta områden och råkar vara födda med den muslimska tron.

Det finns inget syfte med en kyrka som inte följer missionsbefallningen. Svenska kyrkan fastslår i kyrkoordningen att evangeliet om Jesus Kristus leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Då vore det märkligt att förneka evangeliet till vissa människor bara på grund av politisk korrekthet samt för att dessa människor råkar bo i vissa områden. Enligt kyrkoordningen är Svenska kyrkans uppgift att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.

Det framgår flera gånger i Bibeln och kyrkoordningen att Jesu budskap är till för alla. Inga grupper exkluderas. Ingen hänsyn tas till andra religioner. Ändå finns det en ängslighet hos många i Svenska kyrkan när mission ska genomföras i invandrartäta områden och gentemot muslimer.

Mission bland muslimer i Sverige bör ses i ett globalt sammanhang där många människor i muslimska länder konverterar från islam till kristendom trots att konverteringen skapar både en stigmatisering och en hotbild gentemot konvertiterna. I just detta sammanhang är det viktigt att Svenska kyrkan missionerar i invandrartäta områden och tillgängliggör Jesu budskap och kyrkan för de människor som söker den.

Att Svenska kyrkans närvaro i invandrartäta områden är synlig och aktiv är viktigt då många muslimer trakasseras när de lämnar islam. Det är därmed mycket viktigt att Svenska kyrkan finns där och sprider evangeliet frimodigt och utan hänsyn till vad imamer skulle tycka, för att markera att islam inte har ensamrätt till dessa områden och de människor som bor där.

Det är rätt mycket Svenska kyrkan kan tycka och säga, vilket man kan bli upprörd över. Men om Svenska kyrkan inte längre fullt ut vill följa missionsbefallningen, då är man ju ingen kyrka egentligen.

Denna velighet inför att missionera i invandrartäta områden och bland muslimer är ett problem och för att motverka denna velighet behöver Lunds stift ta fram en vägledning för stiftets församlingar och pastorat som tydliggör att interreligiös dialog och relation är underordnad missionsbefallningen, samt att Jesu budskap är till för alla, även de som lever i invandrartäta områden.

Detta behövs då det just nu inte framgår att Svenska kyrkan vill evangelisera i invandrartäta områden. Svenska kyrkan i Malmö diskuterar mer med imamer om samförstånd än att berätta om Jesu budskap för muslimer i invandrartäta områden. Att muslimerna inte får distansera sig från islam verkar vara en premiss som har accepterats av Svenska kyrkan. För de muslimer som inte vill vara muslimer längre och vill ta del av Jesu budskap uppfattas detta självklart som en brist på stöd från Svenska kyrkan.

Lunds stift måste vara mycket tydligare med att evangelisering ska ske i alla områden och att Svenska kyrkan ska alltid ställa sig på konvertiternas sida mot de imamer som stigmatiserar nyblivna kristna på grund av deras konvertering. Lunds stift måste se till att pastorat och församlingar i Skåne och Blekinge tar ställning och beskyddar de som vänder sig till Jesus Kristus.

Jan-Åke Isaksson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Lunds stifts stiftsfullmäktige

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Lunds stifts stiftsfullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Mission Islam

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.