Verkligheten i pastoratet är mycket mörkare

Göran Malmberg Frimodig kyrka

Malmö pastorat  präglas av centralisering, oklar information och ovilja att besvara ställda frågor.

REPLIK

Per Håkansson, VISK, är v. ordförande i Malmö pastorats kyrkoråd. Under första halvan av denna mandatperiod var han ordförande. Han har tillsammans med några partikamrater i en insändare i KT givit sin beskrivning av läget i Malmö pastorat. De menar att det är bättre än ryktet. Den bild som ges i insändaren stämmer dock inte med min och många andras uppfattning.

Tyvärr är verkligheten mycket mörkare, då pastoratet organisation präglas av centralisering, oklar information från kyrkoråd och kyrkoherde, svagt ledarskap och ovilja att besvara ställda frågor. Demokratin är satt på undantag.

Låt mig beskriva en del av det som hänt hitintills under mandatperioden.

Den började med att kyrkorådet utan förvarning och utan information presenterade en utredning om pastoratets organisation författad av biskop Eva Brunne med assistans av kyrkoherde Gunilla Hallonsten. Utredningen var så dålig och så ogenomtänkt att 90% av remissinstanserna förkastade den.

På våren 2022 beslutas utan information, ens till de berörda, att funktionen ”arbetsledande komminister” skall tas bort. Inget nämns om eventuell ny struktur.

Senvåren och hösten 2022 genomför kyrkorådets ledning ett antal informationsmöten. De ger sken av att vara dåligt förberedda. Några klara besked ges inte och ställda frågor besvaras bara undantagsvis. En deltagare menar att så dåligt ledarskap har han inte sett trots 40 år i landstinget/regionen.

Under hösten 2022 presenteras en personalundersökning gjord av ett utomstående företag.

Rubriken i Sydsvenska Dagbladet 21 januari 2023 sammanfattade: ”Stor spricka inom kyrkan i Malmö – ledningen sågas av anställda”. Gunilla Hallonstens analys av rapporten utmynnar i att antalet informatörer skall öka. Från kyrkorådets ledning är det tyst.

Personalomsättningen är hög. Av sex församlingsherdar vid Gunilla Hallonstens tillträde har fem slutat. Likaså har ett antal arbetsledande komministrar lämnat. Ingen av dessa har lämnat med pension. På kansliet är personalomsättningen också hög. Ett antal chefstjänster har därför besatts av konsulter. Alla från samma företag. Kyrkorådet vägrar att svara på frågan hur mycket extra detta har kostat.

Trots besvärliga ekonomiska prognoser har kansliet utökats med bland annat kontraktsadjunkt, hållbarhetsstrateg, pastoratsjurist och konfirmandstrateg. Kyrkorådet vägrar att svara på frågan hur många tjänster, förutom de ovan nämnda, som tillkommit på kansliet under mandatperioden. Dessutom finns det en biträdande kyrkoherde.

Under våren 2023 offentliggjordes ett stort antal visselblåsar-anmälningar. Sydsvenska Dagbladets rubrik (6 juni 2023) sammanfattade: ”Malmökyrkans hemliga larm avslöjas: ”Bestraffningar och utskällningar”. Kyrkorådet hemligstämplade stora delar av anmälningarna. Kanslichefen avgick i protest. Kyrkofullmäktiges ordförande förklarade offentligt att han saknar förtroende för pastoratets ledning.

Kyrkorådet har planer att bygga om ett församlingshem till lägenheter. Trots två försök har kyrkorådet inte kunnat presentera ett beslutsunderlag för fullmäktige. Beslut har alltså inte tagits men ändå har kyrkorådet engagerat en arkitektfirma, innan det första försöket att få beslut i fullmäktige, för att ta fram fullständiga ritningar och med dem ansökt om och fått beviljat bygglov. Detta har kostat stora pengar.

Trots påstötningar både inom kyrkorådet och externt har kyrkoherden inte presenterat någon ekonomisk delårsrapport för pastoratet 2023. Budgeten för 2024 bygger således på en skakig grund. Något besked ges inte varför inga rapporter har lämnats. Pastoratets omsättning (inklusive kyrkogårdsförvaltningen) är cirka 500 mkr.

Trots en inkompetent pastoratsledning görs ett storartat arbete ute i församlingarna och kyrkorna. För en ny kyrkoherde finns här fortfarande mycket kraft att hämta. Men det brådskar.

Göran Malmberg
ledamot av kyrkofullmäktige i Malmö pastorat
Frimodig kyrka

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Pastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Anställd
Gott att veta att det finns förtroendevalda i Malmö pastorat som ser och vågar påtala hur det egentligen ligger till. Vad Malmberg redovisar är fakta - ingen subjektiv ”bild” av Malmö pastorat.
Anställd nr 2
Tack för din artikel. Det lyser i mörkret.
Linus
Ännu en lysande och synnerligen insatt inlägg
FÖRE DETTA ANSTÄLD
Tack för denna artikel. Vill också tillägga. Glöm inte bort alla oss som mådde så dåligt av att arbeta nära kyrkoherden att vi var tvungna att sjukskriva oss. Vi som gav upp och sa upp oss.