Vi gör ett omtag med digitala statistiken

Pernilla Jonsson chef för forsknings- och analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala

Inför 2021 gör vi nu ett omtag när det gäller den digitala gudstjänststatistiken.

REPLIK

Johannes Leckström ställer i Kyrkans Tidning nummer 9 frågor kring församlingarnas inrapportering av digital statistik.

När det gäller inrapportering av digital statistik för 2020 kan vi tyvärr konstatera att den information som vi gick ut med i april 2020 inte nådde ut på ett tillräckligt bra sätt. Det har skapat problem och otydligheter som resulterat i att gudstjänststatistiken för 2020 inte kommer att ha önskvärd tillförlitlighet, vilket bara är att beklaga.

Inför 2021 gör vi nu ett omtag som innebär att statistiken för fysiska gudstjänstbesök ska rapporteras in som vanligt – trots de begränsningar av deltagarantal som i nuläget råder. Till detta har nu kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutat om införandet av en helt ny kategori för digitala gudstjänster och konserter. Den införs permanent eftersom vi utgår från att digitaliseringen har kommit för att stanna.

Kriterierna för hur detta ska göras finns publicerat på Svenska kyrkans intranät.

Bland annat framgår att med ”digital gudstjänst” avses alla kategorier av gudstjänster oavsett om den är lång eller kort, livesänd eller förinspelad. Det kan exempelvis vara en högmässa, en helgmålsbön, en musikgudstjänst eller en andakt. Det framgår också hur visningar på de olika plattformarna Facebook, Youtube och Vimeo ska rapporteras. Vi följer där de allmänt vedertagna metoderna för att mäta visningar i sociala medier för att göra det så enkelt som möjligt för den som rapporterar in statistiken.

Det är upp till varje enhet att välja hur länge inspelningar ska ligga kvar och föra statistik under tiden de ligger uppe. I princip är det möjligt att vänta till årets slut. Samtidigt visar undersökningar att de allra flesta visningar av främst gudstjänster sker i samband med att de läggs ut och dagarna därefter. Från och med 1 januari 2022 kommer statistik samlas in löpande, så det kan redan nu vara bra att sätta rutiner framåt.

Att mäta digital statistik är något helt annat än att mäta deltagande i fysiska lokala gudstjänster och vi förstår att det väcker många frågor. Med detta omtag blir det nu tydligt vad som ska rapporteras in och att vi skiljer på digitala visningar och deltagande på plats i den lokala gudstjänsten och konserten. Samtidigt kan inte alla kvalitativa skillnader fångas i statistik; skillnaden är stor mellan att kunna delta interaktivt i psalmsång och bön, eller att delta genom att titta på en förinspelad gudstjänst – men båda kan vara en del i att bygga nya relationer i församlingslivet och utveckla religiösa praktiker för framtiden.

Pernilla Jonsson
chef för forsknings- och analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.