Debatt

Vi tar avstånd från all form av våld och extremism

Jan-Olof Johansson, biskop emeritus
Gode Herdens skola i Bethlehem.

Replik. Vi är förvissade om att några av de barn som utbildas på Den Gode Herdens skola i dag kommer att vara en del av en rättvis och hållbar fred imorgon, skriver debattören.

På Den Gode Herdens skola i Bethlehem utbildas elever med olika religiös tillhörighet. Då de kristnas antal i Betlehem minskat drastiskt är de flesta nu från muslimska familjer.

Skolan måste följa den palestinska myndighetens riktlinjer för friskolor men har frihet att fastställa inriktning och policy. Skolan arbetar på kristen grund och flertalet lärare är kristna.

Att verka för ickevåld där våldet breder ut sig är utmanande.

Genom den påverkan kristna skolor har genom sin betoning på kultur och skapande, musik, drama och hantverk, utövar och bidrar skolorna till ett humanitärt förhållningssätt.

En elev skrev i en uppsats att hon på sin skolväg varje dag möter israeliska soldater med laddade gevär. Utbildning är vårt vapen för fred, fortsatte hon.

En annan elev sa vid sin studentexamen att skolan var den plats där hennes drömmar om fred hade formats.

En lärare vars familj blivit av med sin olivlund då den israeliska säkerhetsbarriären byggdes fick frågan av en grupp svenskar på besök hur hon såg på israeler. Hon svarade att hon följde Jesu uppmaning att älska sina fiender och be för dem som förföljer en. Hon tillade att det var också det hon lärde sina elever.

Vi är förvissade om att några av de barn som utbildas på Den Gode Herdens skola i dag kommer att vara en del av en rättvis och hållbar fred imorgon.

Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, tar självklart avstånd från all form av våld och extremism. I det senaste numret av Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, nummer 1 årgång 118, lyfts det fram exempel på både israeliska och palestinska goda krafter som verkar för fred och försoning.

Den Gode Herdens skola är alltid öppen för besök. Både lärare och elever talar engelska och berättar gärna om både skolan och sitt liv. Alla skolböcker är tillgängliga och vill man ha hjälp med översättning från arabiskan så har vår styrelse kompetens och kan hjälpa till med översättning till svenska.

Jan-Olof Johansson
biskop emeritus
ordförande i Svenska
Jerusalemsföreningen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne