Som kyrka måste vi vara beredda på klimatanpassningar

Åke Bonnier, Niklas Grahn Skara stift

Illustration: Getty

 Foto: Boonyachoat

Vi behöver göra det vi kan för att leva upp till Färdplan för klimatet och Parisavtalets mål. I ord och handling och tillsammans.

REPLIK

Svar på debattartikel ”Nu måste vi accelerera klimat- och miljöarbetet”

Det är med stor respekt och smärtsam medvetenhet om klimatnödläget som vi läser och tar emot den uppmaning som Svenska Kyrkans Unga i Skara stift egentligen inte riktar enbart till Skara stift, utan till hela Svenska kyrkan.

Detta svar ska inte uppfattas som ett argument mot det SKU skriver, utan som en medvetenhet om situationens allvar och de möjligheter vi faktiskt har att agera. Som Svenska kyrkans biskopar skrev i ett debattinlägg i DN 20211026 behöver vi påminna oss om att: “Det råder klimatnödläge. Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken och vad som behöver göras. Vi har ett internationellt åtagande i Parisavtalet, vi har en nationell klimatlag och vi har resurserna.” 

Vi vet och vi kan och vi har resurser! Och mycket görs just nu. Det får vi inte glömma!

Församlingar och pastorat ställer om och arbetar med resurseffektivisering mot fossilfrihet. Ett omfattande arbete sker med att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande, så att vi kan stärka varandra i att tänka nytt och våga prova andra vägar. Vi behöver lyfta fram goda exempel så vi inte glömmer att vara stolta över det som faktiskt görs.

SKU skriver att värderingsförändringar är A & O och vi vet att det är en av våra stora utmaningar. Vi har en nationell Färdplan för klimatet. Den behöver vi följa och fokusera på i våra beslut för att inte tappa riktningen. Något annat som SKU nämner är klimaträttvisa, som också hör nära samman med Svenska kyrkans internationella arbete. Här spelar både handlingar och värderingsförändringar stor roll. Som kyrka ska vi försvara alla människors rätt till ett värdigt liv och visa vad det innebär - i ord och handling. Utöver att konsumera mindre kan vi se över våra inköp med hänsyn till just klimaträttvisa. En av flera utmaningar är att det ofta inte finns korrekta siffror på en varas hela klimatbelastning, vilket gör att det kan vara svårt att veta vilket det mest hållbara valet är. Vi behöver därför bli bättre på att efterfråga detta och arbeta för en snabbare utveckling och ökad medvetenhet.

Vi behöver också påminna oss om de påverkansmöjligheter Svenska kyrkan har genom kontakt med det omgivande samhället. Vi kan agera för förändring genom att leva som vi lär och därigenom minska klimatpåverkan inom långt fler områden än vi kanske tror. Handlingar talar som bekant högre och tydligare än ord. 

Tänk om vi också kunde utmana oss själva genom olika aktioner – exempelvis genom att inspireras av SKUs uppmaning och så långt det är möjligt sluta med flygresor. Som ett ställningstagande och som en del i ett aktivt sökande efter andra sätt att resa. Kanske hjälper ett sådant beslut oss att lyfta blicken och se alternativ som vi inte sett tidigare. 

Som kyrka måste vi vara beredda på klimatanpassningar. Det handlar inte bara om att inventera fastigheter och undersöka hur de bland annat kommer klara olika typer av väder. Det handlar också om att analysera verksamhet utifrån olika typer av risker och väga in ett långsiktigt perspektiv och samtidigt möta behoven i att vara kyrka. Vi behöver fråga oss hur förberedda vi är på konsekvenserna av klimatförändringarna.

Vi behöver göra det vi kan för att leva upp till Färdplan för klimatet och Parisavtalets mål. I ord och handling och tillsammans. Vi ska vara stolta över det som redan görs. Inte för att minska ambitionen, utan för att, som Guds skapade medskapare, inspirera att fortsätta kämpa för Guds skapelse. För det går att göra mycket redan nu - i var och ens sammanhang. Om vi alla gör vad vi kan, så kommer den förändring vår skapelse behöver, förr än senare.

Åke Bonnier,
biskop i Skara stift

Niklas Grahn
stiftsdirektor i Skara stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Nils Ronquist
Kunskap om klimatet är viktigt. Är 88 år gammal och mina kunskaper om klimatet är av modell äldre. Varför är gammal kunskap värdelös? På min tid fick vi lära oss om regnskogsbältet som tog emot stora mängder regn dels vattnade skogar och dels delade med sig av överskottet som avdunstade från bladverk och sjöarna vid skogarna. avdunstad regnskog fördes sedan vidare till en annan plats och föll där ned som ett stilla regn. Allt detta kostade energi; medeltemperaturen över vår jord sjönk! Idag hugger vi ned regnskog och har alltid gjort detta. Istället för att åka jorden runt med alla miljösinnade byråkrater och aktivister borde dessa utgifter läggas på att återplantera och köpa in regnskog. Lämnar själv ett litet bidrag varje månad för att få tillbaka regnskogen - en del av skapelsen!