Svenska flygets inställning är omställning – och där ligger vi i internationell framkant

Fredrik Kämpfe branschchef Transportföretagen flyg

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg. Foto: Getty Images och pressbild

Transportföretagen Flyg, vill gärna bidra till debatten för att beslut framöver i större utsträckning kan baseras på de faktiska åtgärder som står Svenska kyrkan till buds för att minska utsläppen från tjänsteresor samtidigt som möjligheten att mötas över långa avstånd kvarstår.

Det pågår en viktig diskussion inom Svenska kyrkan om inställningen till flyget efter inlägget av biskop Johan Tyrberg (KT 27/3) där han konstaterade att krav på en halvering av flygresandet inte är förenligt med stiftets uppdrag.

Transportföretagen Flyg, vill gärna bidra till debatten för att beslut framöver i större utsträckning kan baseras på de faktiska åtgärder som står Svenska kyrkan till buds för att minska utsläppen från tjänsteresor samtidigt som möjligheten att mötas över långa avstånd kvarstår.

Vi är alla överens att utsläppen måste minska. Samtidigt är det svårt att tänka sig en sammanhållen värld utan transporter, inklusive flyg. Sverige ligger i utkanten av Europa och det är långt mellan norra och södra Sverige.

Svenska flygbranschen ligger i internationell framkant när det gäller omställning. Vi kommer inom några år producera 30-sitsiga elhybridflygplan för regionalmarknaden, ett bioraffinaderi för hållbart flygbränsle invigdes nyligen i Göteborg, ett internationellt vätgasflygsamarbete inleddes nyligen och det var i Sverige som den första flygningen med 100 procent hållbart flygbränsle i ett konventionellt flygplan ägde rum. Svenska flygets inställning är omställning.

Flyget har, liksom all annan mänsklig aktivitet, klimatpåverkan. Men poängen är att det finns åtgärder redan idag för att minska och reducera utsläpp. Svenska kyrkans riktlinjer för resandet för 2024-2027 säger att minst 75 procent av alla resor med bil i tjänsten ska vara fossilfria och att ”flygresor ska minska med hälften”. Redan här uppstår en möjlighet. Dagens flygresor inom Svenska kyrkan kan ju genomföras i samma mängd som i dagsläget med upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp genom att välja till hållbart flygbränsle.

Om Svenska kyrkan investerar i hållbart flygbränsle i samband med flygbokningen eller upphandlar en mängd hållbart flygbränsle som behövs för sina tjänsteresor så köps motsvarande mängd fossilfritt bränsle in och tankas in i systemet och puttar ut motsvarande mängd fossilt bränsle. Det innebär en direkt reduktion av utsläppen.

Det handlar om en kostnad på cirka 300 kronor per flygtimme. I ett bredare perspektiv torde denna summa vara fullt hanterbar. Speciellt om det leder till andra positiva hållbarhetsaspekter i form av anställda och förtroendevalda som kan tillbringa mer tid med familjen, minska antalet hotellövernattningar samt inte minst möjligheten att upprätthålla och utveckla mänskliga möten över långa avstånd. Hållbarhet är inte en enkelriktad väg.

I den offentliga debatten lyfts ofta flyget som en aktivitet med stor negativ klimatpåverkan. Vi vill gärna nyansera den bilden. Den senaste statistiken från Naturvårdsverket och Sveriges officiella klimatrapportering till FN visar att inrikesflyg som startade vid svenska flygplatser släppte ut 0,31 mton koldioxid, motsvarande 0,7 procent av de svenska koldioxidutsläppen. De utrikesflyg som startade vid svenska flygplatser samma år släppte ut 1,83 mton koldioxid, cirka fyra procent av de svenska koldioxidutsläppen.

Men om Svenska kyrkan och övriga resenärer hade köpt hållbart flygbränsle, skulle utsläppen från flyg som startar vid svenska flygplatser minskat till 0,4 mton vilket i sin tur skulle utgöra mindre än en procent av de samlade svenska koldioxidutsläppen.

Vi är säkra på att få, om någon, inom Svenska kyrkan gör tjänsteresor med ett visst transportslag för att det är roligt. Det är inte resan själv som är målet utan det är endast ett sätt att förflytta sig för att utföra sitt uppdrag vilket i samband med resor i princip alltid leder till mänskliga möten.

Och är det något vi behöver mer av i dagsläget så är det ökad kulturell förståelse och medmänskligt utbyte såväl i Sverige som över nationsgränser. Samtidigt måste våra liv gå ihop, och vi ska inte överbelasta vårt hem, planeten jorden.

Genom att utgå från de möjligheter som redan idag finns att resa med flyg (och även bil) på ett sätt som kraftigt reducerar utsläppen genom ökad användning av fossilfri energi, kan resenärer vid varje enskilt resebeslut basera transportslagsvalet på en bredare palett av faktorer.

En uppdatering av Svenska Kyrkans riktlinjer för resor borde fokusera på att reducera de fossila utsläppen oavsett trafikslag. Transportföretagen har nyligen presenterat en modell- resepolicy för hållbart resande som prioriterar hållbarhet i stället för ett förutbestämt val av trafikslag, (se policyn här).

Vi hoppas att resepolicyn kan tjäna som inspiration till ett nytt förhållningssätt till tjänsteresande och står gärna till Svenska kyrkans förfogande för fortsatta diskussioner.

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Resor Klimat Miljö

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Maria Andersson
Jättebra inlägg! Man missar ju målet helt när man å ena sidan fokuserar på fossilfrihet/minskade utsläpp när det gäller biltrafiken, men fokuserat på minskat resande i stort (oavsett fossilfrihet) när det gäller flyget!