I år är det viktigaste du kan göra för klimatet att rösta i EU-valet

Jacob Schönning Landin, Hanna Bosenius, Joel Wanemark, Lena Bergström, Petra Carlsson Redell, KG Hammar, Sven Hillert och Magnus Köpman Företrädare för tre kristna miljörörelser i Sverige

Foto: Virginia Mayo

EU:s klimatpolitik behöver skärpas, inte urholkas!

Vi befinner oss i en avgörande brytningstid. Klimatforskarna har identifierat detta årtionde som helt avgörande: för att klara Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 2, helst 1,5 grader celsius behöver växthusgasutsläppen sluta öka och istället kraftigt minska med uppemot 10 procent om året. Tack och lov har klimatomställningen börjat ta fart i Sverige, Europa och världen, men dessvärre utan något tydligt trendbrott i de globala utsläppen. Därför behöver klimatpolitiken överallt accelereras. 

Ända sedan 1990-talet har EU varit en föregångare på klimatområdet, genom att driva på för ambitiösa avtal i de globala klimatförhandlingarna och stegvis minska de egna utsläppen. Med färdplanen "Fit for 55" lovar EU-länderna att minska sina nettoutsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med år 1990 och nå klimatneutralitet 2050. Att EU står fast vid detta är oerhört viktigt för att fler ska vilja följa efter. 

Samtidigt är EU:s klimatpolitik fortfarande otillräcklig. Omställningen behöver gå betydligt snabbare än Fit for 55 för att klara Paris-avtalets mål. Det innefattar omställning av energipolitiken, transportsektorn, industrierna, jordbruket och produktions- och konsumtionssystemen. Fossila bränslen måste fasas ut snabbt och fullständigt, Europas järnvägar behöver stora satsningar för att fler resor ska kunna riktas om från flyg och bil till tåg, och hela produktionsekonomin behöver ställas om till en cirkulär och regenerativ modell där utvinning av nya resurser och avfall minimeras. 

Vi är övertygade om att åtgärder för att minska klimatutsläppen har potentialen att göra livet bättre för oss människor: bättre hälsa, bättre relationer, mer trygghet och mindre stress. Våra samhällen kan bli mer rättvisa, robusta och resilienta, och vi kan stå bättre rustade att möta framtida chocker såsom nya krig, pandemier och finanskriser. Byggandet av ett hållbart, fossilfritt och klimatpositivt samhälle går hand i hand med mänsklig och social blomstring. 

Tyvärr utmanas nu denna goda utveckling av politik som vill urholka Fit for 55, och skillnaderna i engagemang och ambitionsnivå för klimat- och miljöpolitiken är stor mellan de svenska partierna, där endast två partier får betyget "utmärkt" i Naturskyddsföreningens granskning, medan tre får "dåligt" eller "uselt".  Det finns givetvis risker med all maktkoncentration, och historiskt har EU:s kärnverksamhet - att främja frihandel, utvidgad marknad och ekonomisk tillväxt - bidragit till klimatkrisen. Men ingen institution är perfekt, det relevanta är om och hur de kan förbättras. Att EU har makt över miljö- och klimatpolitiken är logiskt: Problemen är gränsöverskridande och kräver starkt internationellt samarbete för att lösas effektivt och rättvist. EU:s miljö- och klimatpolitik har blivit allt skarpare, och den utvecklingen bör uppmuntras, inte bromsas.

EU-motståndarna hävdar gärna att det egna landet skulle bli orättvist behandlat av EU. Men Sveriges befolkning lever idag långt över sina resurser, och med nuvarande politik ökar både klimatutsläpp, artutrotning och annan miljöpåverkan, vilket Klimatpolitiska rådet nyligen konstaterade. Våra nationella ledare, särskilt de som vill bromsa EU:s klimatpolitik, gör helt enkelt inte vad de kan för att sänka utsläppen. Därför vore det helt rimligt om EU krävde av länder som Sverige att skärpa sin klimatpolitik.

Vi som står bakom denna artikel drivs i vårt engagemang av tron på en Skapare, på att skapelsen är god och älskad av Gud, och på att vi som människor är en del av denna skapelse och kallade att vårda och förvalta den. Vi är gräsrotsrörelser som med Jesus i centrum försöker ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar, i alltifrån små vardagsval till stora politiska val, och inspirera andra att göra detsamma. En färsk undersökning visar att en majoritet svenska väljare prioriterar klimatet högst inför EU-valet. Det är fantastiskt, men det behöver visas i valresultatet också! Så till alla som vill se en snabb och kraftfull klimatomställning, vilket är helt nödvändigt för att alla andra delar av våra samhällen ska fungera: att rösta i EU-valet är förmodligen det enskilt viktigaste du kan göra i år för klimatet. 

Rösta i valet, och prioritera klimat- och miljöfrågorna högt i ditt val av företrädare! 

Jacob Schönning Landin, medlem God Jord - kristna för miljö och rättvisa
Hanna Bosenius, medlem God Jord - kristna för miljö och rättvisa
Joel Wanemark, ordförande God Jord - kristna för miljö och rättvisa
Lena Bergström, initiativtagare Den Åttonde Dagen
Petra Carlsson Redell, initiativtagare Den Åttonde Dagen
KG Hammar, initiativtagare Den Åttonde Dagen
Sven Hillert, initiativtagare Den Åttonde Dagen
Magnus Köpman, ordförande A Rocha KriNa

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Felicia
Men såhär låter det ju varje valår.