Viktigt att utvärdera kyrkliga handlingar

Gunnar Kärrbom präst

För en tid sedan hade jag min bil på service i Västerås. Kort därefter skickades en utvärdering från bilfirman. Sedan kom en påminnelse med följande text: ”Glöm inte att utvärdera ditt verkstadsbesök! Vi behöver din åsikt för att bli bättre…”

Utifrån denna ingress vill jag föreslå utvärdering av kyrkligahandlingar nämligen dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster. Efter en tid skickas sms, e-post eller brev med utvärderingsfrågor till berörda församlingsbor.

När nu samhället och församlingarna öppnats upp mer och mer gäller det att kraftfullt hämta tillbaka seden kring framför allt dop och vigslar men även begravningar.

Dessa gudstjänster är omistliga grundstenar i vår folkkyrka. Med erbjudandet om utvärdering får vi del av allt gott arbete som kyrkvaktmästare, musiker, expeditionspersonal och präster utför.

Med erbjudandet om utvärdering får vi också del av det som behöver korrigeras och utvecklas. Det är ett lagarbete vad gäller förberedelse, genomförande och uppföljning av dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Arbetet med kyrkliga handlingar ska ha högsta prioritet i kyrka och församling. När vikarier behövs ska dessa handplockas med noggrannhet. Framförhållning gällande planering är viktigt rörande dagar och tider.

Lika viktigt är också flexibilitet angående önskemål om personal och andra platser än kyrkorum. Frilufts- och fäbodgudstjänster med dop är exempel på inarbetade koncept sedan generationer tillbaka. Historiskt har inte alltid kyrkliga handlingar skett i kyrkorum utan varierat över tid.

Vi har fortfarande ett brett stöd som folkkyrka. Vi är också starkt konkurrensutsatta vilket är mycket nyttigt utifrån vår historiska ställning som statskyrka. Även i bygder med stark kyrklig sed kan det stå och väga i valet mellan exempelvis kyrklig eller borgerlig vigsel. Därför måste vi vara professionella och hängivna när vi är i tjänst och på betald arbetstid. Generösa expeditionstider, snabb återkoppling och att ett telefonsamtal ska räcka för att få svar på frågor skall vara vår ambition och ledstjärna. Ständigt behöver vi ställa frågorna – varför är vi här och vilka är vi satta att tjäna?

I mötet med församlingsbor inför kyrkliga handlingar gäller att föra goda samtal och att ha fingertoppskänsla. Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster firas aldrig för utan alltid tillsammans med. Detta synsätt är väl förankrat i många församlingar och tusentals människor har goda erfarenhet av delaktighet på riktigt och som gjort skillnad.

Utvärdering kan bli ett mycket viktigt redskap för utvecklig och fördjupning av ett redan gott arbete i viktiga skeenden i livet.

Gunnar Kärrbom
prost

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Charlotte Björck
Tack för en god text. Det man kan fundera på när det gäller utvärderingar är hur man frågar efter dem och hur man återkopplar dem. Idag översköljs vi av utvärderingar där vi som enskilda individer förväntas svara på en massa frågor utan att egentligen få någonting tillbaka. Du får ett opersonligt autoutskick där du förväntas berätta vad du tyckte om boken du nyss köpt men knappt hunnit läsa, du söker ett jobb och förväntas ge åsikter om upplevelsen av ansökningsprocessen innan du ens har kommit på en intervju, du svarar på en enkät och förväntas kort därefter ge förbättringsförslag till den besvarade enkäten, och så vidare. Som människa känner man sig inte särskilt sedd i dessa situationer, utan snarare utnyttjad. Du ska gratis bidra med kunskap till företaget, innan du ens hunnit få en riktig och fördjupad relation. Om vi i kyrkan också ska fråga efter dessa utvärderingar så tror jag det kan vara viktigt att i så fall tänka igenom hur de ska genomföras. Så att vi kan skapa och fördjupa en ömsesidighet, och ett äkta möte.