Vilken trosgemenskap ingår vi i?

Marjut Ervasti, Johannes Fransson, Lisa Lottadotter Gerenmark
Vigselringar.

Svenska kyrkan rymmer mer än en syn på samkönad kärlek då kyrkan består av en mångfald av människor. Men kyrkans tro och lära är en. Foto: Getty

Guds kraft, nåd, vilja och kärlek kommer till uttryck när människor vigs. Frågan är hur man som enskild präst kan motsätta sig detta för samkönade par.

I samband med kyrkomötet 2022 hänvisade Svenska kyrkans biskopar till sitt ansvar att säkerställa att de som vigs till präst i Svenska kyrkan är lämpliga kandidater.

Biskopsmötet säger också att samtliga biskopar står bakom och strävar emot målsättningen att alla präster med glädje och av fri vilja ska viga alla par.

Sedan debatten i kyrkomötet har flera saker hänt och det är skälet till vårt inlägg. Några biskopar har uttalat att de redan nu inte viger den prästkandidat som inte säger sig vilja viga samkönade par, andra har hänvisat till biskopsmötets gemensamma målsättning. Biskoparna hänvisar ofta till samtal som metoden framåt, något som tillbakavisas av deltagare vid den prästdag som OAS-rörelsen anordnade om ämnet. Samtal är okej, men det kommer inte ändra något, hävdar de. Då blir vår fråga, hur går biskoparna vidare? Ett svar vi fått till vår glädje är att biskopsmötet har föreslagit kyrkostyrelsen att utreda om viljan att viga samkönade par får vara en fråga vid anställning av präst.

Svenska kyrkan har en vigselordning. Vi är överens om att präster har vigselrätt, inte vigselplikt. Det vi inte verkar vara överens om är vem vi bör ha omsorg för i den här frågan. Är det den enskilde prästen, som anser att det går emot dennes tro att viga par av samma kön? Eller är det personerna som söker sig till kyrkan för att få sin kärlek bekräftad av Gud? Det finns ett tydligt diakonalt perspektiv i omsorgen av den enskilda medlemmen som begär vigsel, att man som hbtqi-person ska vara trygg i sin församling. Att man ska kunna känna sig fullt ut välkommen och att man inte ska riskera att känna sig ifrågasatt eller till exempel bli stämplad som syndig på grund av sin sexuella läggning.

Idén om Guds kärlek är central för kristen tro, både på individnivå, alltså du och jag, och på gruppnivå, alltså kyrkan och Kristi kropp. Jesu Kristi gärning handlar om befrielse från förtryck och sådant som begränsar människors relation till Gud, sina medmänniskor och sig själv. Jesus Kristus som befriare av alla människor är inte bara en god idé utan handlar om att vi i Jesu efterföljd ska verka för gudsrikets utbredande, att Guds kärlek förkunnas och förmeras. Vi bör verka för detta både principiellt och i handling. Liturgi är Jesu Kristi handlande genom sin kropp, kyrkan, och i gudstjänst agerar vi som gemenskap och vill vara Kristi kropp.

Äktenskap och familj är en grundläggande gemenskapsform i samhället. Genom vigseln lovar man ömsesidig trohet och kärlek. I övergången i vigseln vill kyrkan med Jesus Kristus som förebild visa makarna på den inbördes gemenskapen och det ömsesidiga tjänandets väg, men också på vars och ens behov av gudsgemenskap. I vigselgudstjänsten sammanfogas makarna till ett och vi ber genom förbön och välsignelse om Guds närvaro och stöd i äktenskapet. Guds kärlek förverkligas i äktenskapet. Barn till homosexuella föräldrar kan tas emot och fostras i äktenskapet som utgör en stabil ordning för samlevnad och tillitsfulla relationer.  

Vigseln som uttryck för Guds kärlek omsatt i människors kärlek hör ihop med gudsrikets utbredande. Frågan är om inte vägran att viga samkönade par innebär en form av exklusion som motverkar gudsriket och Guds kärlek. Vi behöver en teologi som är kontextuell utan exklusion. Frågan är om Gud vill att vi gör skillnad på relationer. Vår förståelse av vigseln är att vi som kyrka möter människors andliga behov och skapar tillitsfulla relationer. Vigselgudstjänsten bör helst, som andra  gudstjänster, fungera fördjupande och förändrande av relationer. Guds kraft, nåd, vilja och kärlek kommer till uttryck när människor vigs. Frågan är hur man som enskild präst kan motsätta sig detta för samkönade par.

Svenska kyrkan rymmer mer än en syn på samkönad kärlek då kyrkan består av en mångfald av människor. Men kyrkans tro och lära är en. I Svenska kyrkans gudstjänstbok finns EN ordning för vigsel oavsett om de som gifter sig är av olika eller samma kön. Det är ett uttryck för Svenska kyrkans tro och lära, menar tre av biskoparna i en debattartikel i Expressen. Inte sällan får en höra i debatten att “vi är ingen åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap”, samtidigt som de präster som väljer att inte viga samkönade par hävdar att det inte handlar om åsikter eller bristande människosyn utan hänvisar just till konsekvenserna av sin tro. Vilken är då den trosgemenskap vi ingår i?

Marjut Ervasti, ledamot i kyrkostyrelsen, ViSK

Johannes Fransson, ersättare i kyrkostyrelsen, S

Lisa Lottadotter Gerenmark, ersättare i kyrkostyrelsen, ÖKA

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Hbtq Vigsel

Prenumerera på Nyhetsbrev

16 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Reflexion
Angående HUR STOR ANDEL?:s inlägg Ja, det vore mkt intressant att se en sådan enkät. Så svårt skulle det inte vara för KT att genomföra en sådan enkät. I studerandes fall kan det göra genom bl.a stiftsgrupperna och vissa lärosäten, typ teologiska fakulteterna vid Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm samt Johannelund. Sen kan ju KT säkerställa att det faktiskt blir så anonymt som möjligt för att få så ärliga svar som möjligt. Ställ inte bara frågan kring hur de svarande tänker kring vigsel i vigningstjänsten utan även deras tankar kring införandet av krav på bejakande för att bli prästvigd. Hoppas redaktionen tar till sig av detta önskemål. Det vore helt klart aktuellt och lite av en "kioskvältare" för KT.
Hur stor andel?
Något som också kunde vara intressant att fråga efter i en sådan enkätstudie är vilken trosinriktning man kommer ifrån. Är man svenskkyrklig från början, eller har man vuxit upp eller kommer ifrån något annat samfund?
REFLEXION
Ja det är också relevant! Kanske också huruvida den svarande studerar för tjänst inom Svk eller EFS? Stift kanske också är relevant. Intressant att se om kandidater "väljer" stift.
Per
Bibel, bekännelse, historia, ekumeniska hänsyn - pah! Det här vänsterorienterade gänget är fast beslutna att genomföra ett religionsskifte där man behåller den kristna formen men byter ut innehållet. Och passar inte galoscherna hänvisas man till annat samfund. Vilken arrogans. Vilken sekterism. Och med den argumentationsteknik som används finns ingen möjlighet att säga stopp för nånting. Vi ska ju vara inklusiva! Så ja till polyamori, polygami, polyandri, fullfjädrad incest och allt som tänkas kan. Nej, de förespråkar inte det NU - men det kommer. Hur kan vi säga nej till KÄRLEK? Man behöver inte vara någon större profet för att förutspå att det redan långt gångna avfallet kommer fortsätta under sådana här kyrkopolitikers ledning. Fritt fall ner i total sekterism. Det här har inget med apostolisk kristen tro att göra. Oavsett hur mycket orden kärlek och inklusivitet går som ett mantra i tugget.
Att hitta fram
Det är nog ganska olika röster som hörs här, som inte kan klumpas ihop till en enda. För egen del tänker jag att det är rimligt att Svenska kyrkan har samma syn på äktenskap som finns i vår svenska lagstiftning i äktenskapsbalken - alltså att den är könsneutral. Och gäller mellan två vuxna människor. Månggifte känns inte aktuellt, räcker med att höra röster från det frigjorda 70-talet där någon part alltid kom i kläm i förhållandet. Det är ingen som har sagt att man måste byta samfund om man inte håller med om det. Bara att det är en möjlighet, om man känner sig mera hemma i ett annat samfund. Det är ju viktigt att vara där man känner sig hemma. SvK rymmer många olika inriktningar och röster. Och den som redan är vigd till präst i SvK bör rimligen få vara kvar, och vara accepterad. På samma sätt som varje människa bör få känna sig accepterad i kyrkan. Den ordning vi har idag är viktig tror jag. Men härifrån och framåt är det väl också ganska rimligt att prästkandidater känner sig bekväma med att viga samkönade par, eftersom det är Svenska kyrkans officiella hållning? Ömsesidig kärlek mellan två vuxna människor kan aldrig vara fel. Incest är inte kärlek - det är övergrepp.
Att hitta fram
Men det skulle också vara värdefullt att få förstå varför ömsesidig kärlek mellan två vuxna människor av samma kön skulle vara fel och en synd? Vad grundar sig den trosuppfattningen i? Var någonstans i Bibeln står det egentligen? Står det så här: "Homosexualitet är en synd?" "Två människor av samma kön får inte leva tillsammans i äktenskapets tvåsamhet och trohet" Har Jesus sagt det? Om människor ska kunna förstå varandra behöver man borra på djupet och vara tydlig med vad man bygger sina argument på.