Ville katolska biskopen inte att katoliker skulle följa samvetet i EU-valet?

Irène Nordgren leg. psykoterapeut och reformkatolik

Anders Arborelius. Foto: Janerik Henriksson/TT

Att motverka oönskade graviditeter är den i särklass mest effektiva metoden i att motverka aborter och här finns stor potential för förbättringsarbete inom katolska kyrkan.

I artikeln Katolska kyrkan tar strid i abortfrågan (Kyrkans Tidning 28.5) framkommer att katoliker - genom Justitia et Pax och dess ordförande p Thomas Idergard SJ - uppmanades att i EU-valet rösta blankt, då inget parti tagit avstånd från EU-resolutionen att grundlagssäkra aborträtt inom EU. 

Frågan bland katoliker uppstod huruvida också biskopsämbetet stod bakom skrivelsen. Svaret är JA då nu biskop Anders Arborelius i en skrivelse dagen efter EU-valet ger sitt stöd åt det rätta i att blankrösta i enlighet med vad Justitia et Pax rekommenderat.

Det är anmärkningsvärt att som katolsk biskop  i detta sammanhang – gällande om abort civilrättsligt ska vara legalt eller illegalt inom Europa – att inte peka på samvetets överhöghet, något som biskop Anders Arborelius annars alltid är mån om att påpeka.

Med tanke på att konsekvensen för den enskilda kvinnan blir vitt skild beroende på den ena eller andra lagstiftningen blev också frågan för varje EU-röstande katolik en allvarlig samvetsfråga. Den kringgås däremot av Stockholms katolska Stift som enbart inriktar sig på att i stället sanktionera Justitia et Pax uppmaning till katoliker att rösta blankt, det vill säga att i praktiken ta avstånd från legal abortlagstiftning.

All abortstatistik visar att abort aldrig går att lagstifta bort. I länder där abort är illegalt kan välbärgade kvinnor alltid ordna en säker abort mot hög betalning inom landet eller en resa till ett grannland där abort är lagligt. Fattiga kvinnor är alltid hänvisade till osäkra aborter med livet som insats som i värsta fall också riskerar att göra redan befintliga barn moderlösa.

Till exempel i det katolska Polen finns information om hur katolska läkare skaffar sig lukrativa sidoinkomster genom att utföra illegala aborter. Att motverka oönskade graviditeter är den i särklass mest effektiva metoden i att motverka aborter och här finns stor potential för förbättringsarbete inom katolska kyrkan. Om hur läran om artificiella preventivmedel, Humanae Vitae, kom till och sanktionerades inom katolska kyrkan finns mycket att säga, om spaltutrymmet tillät.

Rörelsen Respekt kom till 2001 på biskop Anders Arborelius initiativ, och kan ge råd och stöd till abortsökande kvinnor just på grund av att Respekt finns i ett land där abort inte är kriminaliserat.

Om det faktum att ”kvinnans liv är i fara” framhålls som enda kriterium för legal abort är det värt att nämna att katolska Irland ändrade sin abortlagstiftning 2018, och då upphävde sitt tidigare abortförbud. Detta som en direkt följd av skandalen då en 31-årig kvinna i 17:e graviditetsveckan avled  2012 på grund av att läkaren som var rädd att bli bestraffad väntade för länge med abort.

By the way så ser jag att Respekt också har information om preventivmedel för män, alltså hur män kan ha sex utan risk att få barn. Eftersom katolska kyrkans främsta argument mot sex mellan homosexuella män är att deras sex inte kan leda till barn så väcker Respekt ytterligare en kontroversiell katolsk fråga till liv inom ämnet sex och samlevnad.

Irène Nordgren, leg. psykoterapeut och reformkatolik

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Vår biskop följer väl sitt samvete? Varför detta inlägg i Kyrkans tidning?