Visa på modet och släpp kontrollen

Kent Kvist Utvecklingskoordinator

Biskop Fredrik, var  den kompass, coach och vägröjare som krävs. Visa på modet och släpp kontrollen. Gå före och led oss!

REPLIK

Biskop Fredrik,

Det är i vår tid helt i sin ordning (och rätt) att ifrågasätta den administrativa börda som finns inom Svenska kyrkans alla nivåer. Dock talar vi gärna om en toppstyrd kyrka med hårda, onödiga byråkratiska krav. Är det en korrekt bild? Om svaret är JA förvånar det mig att biskopar, präster samt övriga anställda inom Svenska kyrkan som till exempel sitter i kyrkomötet låtit detta ske utan högljudda protester.

Skapandet av administrativa strukturer har sin grund i beslutsförheten inom Svenska kyrkan.

Du efterlyser tid, kraft och mod samt stärkt tillit till kyrkoherdar och kyrkoråd för att skapa mindre byråkrati. Samtidigt som du själv är en del av det när det gäller tillskapande av ”expertinstruktioner”.

De senaste årens utmaningar kyrkan stått inför har också funnits över mycket längre tid. Generellt sett har det inneburit minskande antal medlemmar, gudstjänstfirande, kyrkliga handlingar, deltagande i verksamheter och diakonala insatser samt återtåg när det gäller mission.

Prognoserna, som visade på denna utveckling, har funnits där i många år så det är svårt att hävda att vi inte visste vart vi var på väg.

Kyrkoherdar och kyrkoråd har här ett särskilt ansvar. Under Covid-19, när vi ställde om, uppstod tid samt kraft samlades. Nyttjade vi detta eller vilka administrativa hinder stod i vägen? Prioriterades det rätt?

Du efterlyser mod.

Var finns modet hos dem som innehar våra vigda ämbeten, som biskopar och kyrkoherdar. Människor som drivits av kallelse, utbildat sig, vigts till tjänst och avgivit löften.

Vilket särskilt ansvar ikläder ni er? När ni sitter på beslutsföra stolar i t.ex. kyrkomötet, när ni ställer er i predikstolen, när ni möter arbetslag i olika sammanhang och när ni prioriterar var ni/vi skall lägga kraften.

Och ert särskilda ansvar som biskopar. Var lägger ni kraften och var är ert mod? Vad är det som hindrar er, som i Jesu efterföljd, stå upp mot strukturer som ni uppfattar inte tjänar kyrkans huvuduppdrag. Vad händer om ni säger nej och pekar på ett annat fokus. Tror ni det skulle bli lättare eller svårare ute i församlingarna då?

Tillit behöver inte särskilt skapas för kyrkoherdar och kyrkoråd utan för alla dem som på olika sätt bidrar till att vara kyrka. Förtroendevalda, anställda med olika kompetenser och gåvor, ideella samt också genom att bemyndiga våra medlemmar.

Biskop Fredrik.

Du beskriver att beslut skall fattas så nära verksamheten som möjligt. Bra så. Jag vill lägga till att det också bör ske tillsammans med dem vi är till för, inte bara i arbetslagen.

Med all respekt för de sammanhang olika församlingar verkar i och vilka resurser man har att tillgå bör man investera tillit till de professioner som alltid fullföljer sina uppdrag inom ramen för gällande lagar och regelverk. Ekonomi, lön, HR, administration och kommunikation. I stället för att ständigt ifrågasätta nyttan av detta arbete.

När Du nu så starkt känner i denna fråga så var då den kompass, coach och vägröjare som krävs. Visa på modet och släpp kontrollen. Gå före och led oss!

Kent Kvist
Utvecklingskoordinator

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.