Därför bör alla sammanträden ske på distans

Nils Gunnar Karlsson, Per Sundin kristdemokrater

Vi föreslår att kyrkostyrelsen beslutar att alla sammanträden som innebär att ledamöter måste använda kommunikationsmedel för att inställa sig, skall ske på distans.

Kyrkostyrelsen gav i mars i år tillstånd för kyrkans organ på alla nivåer att kunna besluta på distans. Vi tycker nu att det är dags att ta nästa steg. Vi föreslår att kyrkostyrelsen beslutar att alla sammanträden som innebär att ledamöter måste använda kommunikationsmedel för att inställa sig, skall ske på distans.

Orsakerna är flera:

1. Det finns idag många sätt att sammanträda på distans varav ett som kyrkan själv erbjuder.

2. Idag exkluderas s.k. riskgrupper som inte kan utföra sina demokratiska plikter. Det strider mot kyrkans värdegrund: ”Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde,” osv.

3. Många sammanträden som idag hålls på traditionellt sätt har av respektive presidier aktivt begränsats i tid. Begränsningar av fullmäktigeförsamlingarnas storlek drabbar även sådana som inte ingår i riskgrupperna. Dessa förändringar i arbetssättet påverkar menligt funktionen och demokratin hos fullmäktigeförsamlingarna.

4. Alla fysiska möten innebär idag en smittorisk. Sjukdomar drabbar inte bara personer i riskgrupper utan även yngre, tillsynes friska personer, och den är dödlig. Människor som idag bär på Corona-virus är åtminstone inledningsvis asymtomatiska. De kan alltså smitta trots att de själva är omedvetna därom. Smitta har tagit sig in på många svenska äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har enligt eget förmenande tidigt varnat för detta men ändå har det skett trots att på många ställen tillsynes tillräckliga försiktighetsåtgärder använts. Innan alla möjliga smittvägar fastställts bör kyrkan tillämpa största möjliga försiktighet, bl.a. förbjuda sammanträden som innebär större smittorisk.

Nils-Gunnar Karlsson och Per Sundin
Kristdemokrater för en levande kyrka

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Corona