Kalla oss till ett demokratiskt godtagbart fullmäktige!

Per-Inge Planefors, präst i Berga

Ledningen har kört över 1 000 medlemmar och oss valda ombud. Vi konstaterar att föreningsdemokratin nu monterats ned.

Ungefär tredjedelen av de valda ombuden till fullmäktige för Kyrkans Akademikerförbund har plötsligt stängts ute. Ett fullmäktige med 33 ledamöter av de 65-70 valda personerna har nu genomförts.

Bror Holm valdes till ordförande med 22 röster! I mitt uppdrag som vice ordförande i valberedningen på nationell nivå har jag förstås funderat mycket. Vi hade föreslagit en kvinna. Är det rimligt att en man sitter på samma post i 25 år på raken?

Bra att SACO nu granskar KyrkA, inte en dag för tidigt. Stadgarna borde ses över så att det blir rotation. Hur kan valda ombud stängas ute? Hur är det med aktiebolaget som går med förlust år efter år?

Ledningen har kört över 1 000 medlemmar och oss valda ombud. Vi konstaterar att föreningsdemokratin nu monterats ned. Fullmäktige blev ett fulmäktige. Jag förväntar att samtliga valda delegater kallas till ett demokratiskt godtagbart fullmäktige.

Per-Inge Planefors
präst i Berga,
Linköpings domkyrkopastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.