Skao viker ner sig och kallar det demokrati

Krister Kappel, Ilona Degermark, Åke Appelgren, Linda Cederholm, Henrik Rydberg Magnus Svensson, Michael Öjermo, Pär Östlund

I förhållande till kyrkostyrelsen viker Skao ner sig redan på förslagsnivån och kallar det demokrati.

REPLIK

Skao ger sig tid att svara på vår insändare vilket visar att de läst den. Deras replik är dock vad man kan kalla ett icke-svar. De svarar inte på våra frågor och bemöter inte vår kritik. Deras svar är svepande, generellt och ”von oben”. De bemöter oss paternalistiskt och i andra sammanhang hade vi beskrivet deras svar som en härskarteknik.

Vi har inte kritiserat deras förhållningssätt till demokratiskt fattade beslut. Vi kritiserar deras sätt att inte delta i beslutsprocessen som representant för arbetsgivare i Svenska kyrkan. I relation till arbetstagarorganisationerna lägger de sig ju inte platt och avvaktar vad de kommer fram till. I de sammanhangen är Skao en aktiv samtalspart och företräder sina medlemmar. Men i förhållande till kyrkostyrelsen viker man ner sig redan på förslagsnivån och kallar det demokrati.

Skao är en medlemsorganisation vilket innebär att styrelsen borde företräda sina medlemmar i stället för sina partivänner och deras förslag i kyrkostyrelsen. Demokrati innebär att alla äger rätt att yttra sin åsikt innan beslut är fattade. Detta avstår Skaos styrelse till förmån för andra intressen.

Av Skaos svar förstår vi att vi bör byta arbetsgivarorganisation om vi vill påverka kyrkans interna beslut. Ett annat alternativ vore ju att införa indirekta val till Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Krister Kappel, kyrkoherde Järfälla, Stockholms stift, kontraktsprost

Ilona Degermark, kyrkoherde Borensberg, Linköpings stift

Åke Appelgren, kyrkoherde Lövestad, Lunds stift, kontraktsprost

Linda Cederholm, kyrkoherde Vikingstad, Linköpings stift

Henrik Rydberg, kyrkoherde Västanfors-Västervåla, Västerås stift

Magnus Svensson, kyrkoherde Vadstena, Linköpings stift, kontraktsprost

Michael Öjermo, kyrkoherde Täby, Stockholms stift

Pär Östlund, kyrkoherde Finspång, Linköpings stift

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.