Tänk om när det gäller Skutdroppen!

Göran Sagen

Vid en stor och nödvändig förändring av arbetsformer är det mycket viktigt att påminna sig om Skuts historiska rötter och värdegrund. Risken är annars stor att man i sin förändringsiver ”kastar ut barnet med badvattnet”. Det är nu vad som sker med Skuts logga, droppen.

”Svenska Kyrkan överger inte sina döpta medlemmar ens när de lämnar Sverige”. Orden tillskrivs ärkebiskop A N Sundberg som 1876 fick dåvarande kyrkomötets uppdrag att starta Sjömanskyrkan, föregångare till dagens Skut/Utlandskyrkan.

Det säger sig självt att arbetsformer och tyngdpunkt i arbetet med nödvändighet måste förändras i takt med att villkoren för svenskarnas utlandsvistelse förändras. Då var det sjöfolket som i en större numerär lämnade Sverige för sin försörjning. Nu finns det i takt med den ökande globaliseringen många olika kategorier av utlandssvenskar varav cirka 660 000 utflyttade (7 procent av Sveriges befolkning), representanter för svenska företag, ingifta, studerande ungdomar med flera. Därtill kommer (under normala förhållanden) miljontals turister.

Vid en så stor och nödvändig förändring av arbetsformer är det mycket viktigt att påminna sig om Skuts historiska rötter och värdegrund. Risken är annars stor att man i sin förändringsiver ”kastar ut barnet med badvattnet”. Det är nu vad som sker med Skuts logga, droppen.

När jag ställt frågan varför en sådan levande och talande bild för Skuts arbete, oberoende av nya arbetsformer, inte längre anses hålla måttet, har jag fått det förbluffande och ofattbara svaret: ”Vi är en del av Svk och ingen egen klubb”. Häpnadsväckande!

Dels är ju detta en sårande kritik över dem som en gång införde droppen som en oförliknelig bild för Skuts arbete där diakoni och mission så tydligt går hand i hand som på få andra ställen i vår kyrka. Dels vore det intressant att veta hur dagens företrädare för till exempel EFS, Sjukhuskyrkan och inte minst Act Svenska kyrkan ställer sig till yttrandet.

De tre nämnda utgör blott några exempel på vitala delar av vår Svenska kyrka som säkerligen inte vill stämplas som ”klubbar” men som med stolthet använder sina loggor i förening med Svenska kyrkans egen. 1.Kor.12:12-26 (Epistel 9.sönd.efter Trefaldighet). Yttrandet vittnar även om historielöshet. Några argument som talar för att med kraft driva Skutdroppen som ett livskraftigt varumärke/logga också för Utlandskyrkans framtida arbete:

1. Skutdroppen talar tydligt om uppdragets förutsättning: Att på dopets grund (korset speglat i vattendroppen) följa landsmän i glädje och sorg ut i hela världen.

2. Skutdroppen som en uttrycksfull bild för alla de tusentals frivilliga krafter som runt om i världen dagligen genom sina insatser tillsammans med utsända medarbetare bär Skutförsamlingarnas arbete. Jag vill gärna citera Tage Danielsson. ”En droppe, droppad i Livets älv /har ingen kraft att flyta själv. /Det finns ett krav på varje droppe/Hjälp till att hålla de andra oppe”. Mycket god Skutteologi!

3. Skutdroppen ger ett vidare ekumeniskt perspektiv på att vara en del av den världsvida kyrkan. Läs gärna Sv. Psalm 723 ”Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar genom land./ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en strand.”

4. Skutdroppen är ett verksamt instrument vad gäller information/insamling. Detta gäller inte minst Skuts ombuds-/ambassadörsarbetet i våra inhemska församlingar. Droppen står hos tusentals människor för en kyrka som arbetar för ”tro, öppenhet, hopp”. Vittnesbörden om detta är oräkneliga. Droppen förknippas med det som man anser att en kyrka ska vara. För dem som inte tidigare sett droppen väcker den ofta uppmärksamhet och ger upphov till samtal om Utlandskyrkan och dess stora betydelse. I Skutdroppens namn är det därför lätt att be människor om en gåva. Att avhända sig detta instrument är ju negativt i en tid då Skut behöver mer pengar, inte mindre.

Vad tjänar en sådan här debattinsändare till? För den som redan bestämt sig … Till detta vill jag säga: Det är ingen skam att överväga nya argument och kanske till och med ändra uppfattning/beslut. Det vittnar i stället om styrka. Det gäller såväl adressaterna som undertecknad. Dock saknar jag de senares argument. Saknas gör också vilka som står bakom beslutet och på vems mandat. Vi är många som står bakom den av mig framförda uppfattningen. Vi utgår därför från att beslutande personer/organ tänker ett varv till. Utan prestige. För Utlandskyrkans skull.

I kärlek till och omsorg om Skuts oskattbara arbete.

Göran Sagen
med 16 års erfarenhet som SKUT-präst
Ordf. för ombudsarbetet i Skara stift
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Anette Nordgren
Bra skrivet! Vi är många som saknar droppen.
Solveig Lindström
Jag delar Göran Sagens argumentation tillfullo när det gäller att göra droppen till symbol och logga för SKUT.
Sven Winterstam
Jag instämmer till fullo i Göran Sagens insats för SKUTdroppen - och för SKUT.