Ändra inställning och rädda Sofiakyrkan i Paris!

Olov Lindquist, Jonas Noréus Fisk

Det är ganska lätt att konstatera att Svenska kyrkan i Paris fyller en viktig funktion för både utlandssvenskar och andra som passerar förbi,

Vid kyrkomötet 2019 körde kyrkomötet över kyrkostyrelsens förslag till budget för utlandsförsamlingarna och höjde anslaget i förhållande till styrelsens förslag. Fria liberaler i Svenska kyrkan röstade givetvis för detta förslag och vi har därmed förmodat att några drastiska nedskärningar av utlandsförsamlingarna därmed inte skulle bli av.

Det är därför med stark oro som vi i media nu läser om försäljningen av Svenska kyrkan i Paris. Svenska Sofiaförsamlingen i Paris är Sveriges äldsta utlandsförsamling med rötter i 1600-talet. Förutom att byggnaden i sig är mycket vacker så finns även andra verksamheter än enbart själva kyrkan och kyrkorummet, till exempel lokaler som hyrs av svenska skolan, kafé, bibliotek, barnverksamhet och även plats för många olika slags program och aktiviteter.

Det är ganska lätt att konstatera att Svenska kyrkan i Paris fyller en viktig funktion för både utlandssvenskar och andra som passerar förbi, eftersom den ligger tämligen centralt i Paris. Att den nu enligt uppgift ska säljas för att sedan rivas känns oerhört tragiskt och ett beslut som måste ändras per omgående. Därför uppmanar vi de som har att fatta beslut i frågan att omgående ändra inställning och se till att Sofiakyrkan i Paris räddas!

Olov Lindquist
 Ordförande i Fria Liberaler  i Svenska kyrkan, Fisk

Jonas Noréus
Tillträdande kyrkomötesledamot för Fisk
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.