Vi tar ansvar för församlingens fortlevnad

Rickard Jönsson chef för Svenska kyrkan i utlandet

Utredningen är ännu inte klar och inga beslut har tagits om att fastigheten i Paris  ska säljas, och det har aldrig varit på tal att den ska rivas

REPLIK

Jag håller med Olov Lindquist och Jonas Noréus som skriver i Kyrkans tidning (28/10) om att Svenska kyrkan i Paris fyller en viktig funktion, inte minst för utlandssvenskar. Jag vill dock rätta ett par felaktigheter i texten.

Just nu pågår en genomlysning av all verksamhet inom utlandskyrkan och dess församlingar, inklusive Paris. Utredningen är ännu inte klar och inga beslut har tagits om att fastigheten ska säljas, och det har aldrig varit på tal att den ska rivas!

Jag har full förståelse för att utredningen väcker oro och starka känslor. Många är engagerade och det är en viktig verksamhet som vi alla värnar om. Det är svåra beslut som ligger framför utlandskyrkan, och hela Svenska kyrkan, med en krympande ekonomi och ökande kostnader.

Oavsett vad som händer framöver så kommer vi att ta ansvar för församlingens långsiktiga fortlevnad.

Rickard Jönsson
chef för Svenska kyrkan i utlandet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.