Ambitiöst bokprojekt om kyrkomusikens historia i Sverige

En 600-sidig bok planeras med titeln Kyrkomusik i Sverige: från medeltid till nutid. Boken ska bestå av tre delar med sikte på utgivning inför julen 2022.

Projektledare är Lars Berglund, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, och Anders Jarlert, professor i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet.

– Kyrkomusik kan vara olika saker. Det kan syfta på den liturgiska sången, det vill säga när vi sjunger i gudstjänstens ritual, men det kan också vara friare musik som inte fyller en så strikt funktion. Den senare flyttade sedan även utanför kyrkorummet på 1700-talet då de första offentliga konserterna hölls för betalande publik, säger Lars Berglund i kyrkokansliets nyhetsbrev ”Fastigheter och kulturarv”.

Huvudförfattarna är Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Maria Schildt, lektor i musikvetenskap och Jonas Lundblad, organist och forskare.

Projektet finansieras till största delen av Kungliga Vitterhetsakademien och Svenska kyrkan.

Brita Häll