Klargör församlingsherdens status

Jonas Lindberg, gästledarskribent
Vad innebär egentligen herdens titel? Foto: Johannes Frandsen

Önskvärt med ett ytterligare klargörande och helst i kyrkoordningen.

När den stora strukturreformen genomfördes 2014 gjordes kyrkliga samfälligheter om till stora pastorat. Då uppstod också frågan om hur de tidigare kyrkoherdarna i de enskilda församlingarna nu skulle tituleras, eftersom den frågan inte reglerades i kyrkomötets beslut. Det vanligaste svaret blev församlingsherde, en titel som historiskt har varit synonym med kyrkoherde.

Men titelfloran fortsatte att vara vildvuxen, vilket föranledde en önskan från kyrkomötet 2013 om ett klargörande. Så skedde slutligen 2017, då kyrkostyrelsen beslöt att församlingsherde ska vara förstahandsvalet för vissa präster med ledningsuppdrag.

Detta har dock inte reglerats i kyrkoordningen och i formell mening är en församlingsherde därför fortfarande komminister. Det betyder i praktiken att domkapitlen uttrycker sig olika vid tillsättningsärenden. I ett fall får den sökande behålla titeln församlingsherde, medan hon eller han i ett annat stift kallas komminister i domkapitlets utlåtande.

Detta är förstås olyckligt, eftersom ordval påverkar bedömningar. Är en församlingsherde med 35 anställda mindre meriterad än en kyrkoherde med tio? På vissa sätt ja och på andra sätt nej. Men att kalla församlingsherden komminister signalerar åtminstone det.

Det har gått sex år sedan strukturreformen och den här frågan hänger fortfarande i luften. Det vore därför önskvärt med ett ytterligare klargörande och helst i
kyrkoordningen.

Jonas Lindberg