Kristdemokraterna omtolkar ordet kristen

Jonas Lindberg gästledarskribent
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ibland väcks frågan om inte Kristdemokraterna borde byta namn, eftersom partiet tycks vara på väg att tappa sina rötter.

Min första ledare i Kyrkans Tidning 2015 handlade om Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch (då Busch Thor) och den ideologiska förskjutning åt höger som därmed förmodligen var att vänta. Texten mynnade ut i frågan hur detta skulle komma att påverka stödet från partiets kärnväljare, det vill säga frikyrkligt aktiva.

Idag, sex år senare, vet vi att förskjutningen har skett, fast snarare åt det auktoritära hållet på GAL-TAN-skalan än åt höger, när den politiska kartan ritas om. Statsvetaren Magnus Hagevi kunde i en intervju i Dagens Nyheter häromdagen också bekräfta att partiet har tappat frikyrkliga väljare och att det framför allt är partiets förändrade politik i flyktingfrågan som är orsaken.

För ett par år sedan skrev Ebba Busch exempelvis en debattartikel i Expressen där hon argumenterade för hur viktiga kristna värderingar är för Sverige också idag, inte minst i relation till invandring av människor med annan religiös och kulturell bakgrund. Forskning visar att det är ett budskap som i högre grad tilltalar människor som sällan deltar i gudstjänster än de som gör det ofta, det vill säga en större grupp potentiella väljare.

Ibland väcks frågan om inte Kristdemokraterna borde byta namn, eftersom partiet tycks vara på väg att tappa sina rötter. Men det handlar snarare om att ordet kristen har fått en delvis annan innebörd och nu står mer i samklang med vad Sverigedemokraterna och Dansk folkeparti uttrycker om kristna värderingar och nationell identitet.

Jonas Lindberg

Jonas Lindberg

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Bertil Wallgren
Har länge argumenterat för att Kd ska byta namn eller politik! Helst bådadera! På hemsidan talar man om att deras ideologi baseras på en "kristen värdegrund"! Deras kristna värdegrund är absolut inte densamma som jag fick med från mitt barndomshem! Kyrkan och kristna församlingar borde ställa krav på partiet att byta namn. "Krist"-demokrater är hyckleri!
C.B.
Att bekänna sig som "kristen" har väl alltid betytt olika saker för olika människor. Och för olika kyrkotraditioner. Ordet/begreppet kristen är ju inte enhetligt. Precis som Gud inte heller är det. "Tror du på Gud?" eller "År du kristen?" kommer alltid att vara frågor och svar som behöver definieras, förklaras, breddas och fördjupas, så att de som talar med varandra förstår vad den andra menar. Jag tycker det verkar lite väl pessimistiskt att ett parti, eller "partifamilj", skulle ha monopol på att definiera vad ordet kristen betyder idag, för merparten av alla på jorden, eller för den delen bara i Sverige, som bekänner sig som kristna. Tror inte det är så entydigt utbrett, utan vi har snarare en mängd olika förståelser, kanske beroende på vilka olika kyrkotraditioner vi känner oss hemma i. Däremot är det ju viktigt att prata om det. Journalisterna kanske skulle ställa mera frågor till politikerna: Vad menar du med att ditt parti och dina värderingar är kristna? Hur avspeglar sig det "kristna" i din partipolitik och de sakpolitiska frågorna? Borra lite djupare där, och ställa följdfrågor. Det kunde vara intressant och klargörande.