Kyrkans Tidning deltar i den teologiska rustningen

Temat i första numret av KT:s bilaga Tanke & tro är judisk-kristna relationer. Foto: Marcus Gustafsson

Fördjupning och bildning kring tro och teologi behövs. I det arbetet vill KT bidra, skriver Jonas Eek. 

Svenska kyrkans program för lärande och undervisning är efterlängtat, vilket denna ledarsida flera gånger påpekat. Fördjupning och bildning kring tro och teologi behövs verkligen. Ta till exempel det första avsnittet av Världens lyckligaste land (SVT, 2019-05-22). Där intervjuades psykologiprofessorn Svend Brinkmann om tillit och hänvisade till den danske teologen K E Løgstrup. Men i SVT:s textning blev namnet istället K L Aastrup, som är betydligt mindre känd men, enligt Wikipedia, en dansk präst och psalmdiktare (1899–1980). Brinkmann talade visserligen danska, men ändå.

Också inom Svenska kyrkan behövs bildning, vilket styrdokumentet Program för lärande och undervisning i Svenska kyrkan framhåller: ”Det är tydligt att diskussionen om tro, vetande och religiöst språk behöver hållas levande också inom Svenska kyrkan.” Då kan den ”fragmentisering” mötas och motas som innebär att många är främmande för mer än danska teologer – ja, till och med för kristendomens stora berättelse och poäng: ”Det är en osäkerhet som också finns bland medarbetare, förtroendevalda och ideella […] Att rusta medarbetarna teologiskt och pedagogiskt för att på ett fritt, självständigt och substantiellt sätt samtala om den kristna trons stora berättelse uppfattas som en angelägen och prioriterad uppgift.”

I det arbetet vill KT bidra. Utöver det som redan finns i tidningen varje vecka är det i detta nummer premiär för KT:s nya teologibilaga Tanke & Tro – ett bidrag i kyrkans lärande och undervisning.

Jonas Eek

50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift