Samexistensen blev inte lättare nu

Jonas Lindberg, gästledarskribent
Foto: Lars Rindeskog

Om kyrkan inte kan lösa konflikten måste den åtminstone hantera den, skriver Jonas Lindberg med anledning av debatten som blossat upp kring påkragningen av en präst i Missionsprovinsen. 

Rune Imberg har återfått sitt prästämbete efter att överklagandenämnden har upphävt ett tidigare beslut i Göteborgs domkapitel.

Att många reagerar – däribland kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby Wedin – är förståeligt. Beslutet kan nämligen uppfattas som att en präst inte behöver vara lojal mot sin biskop och att kvinnor efter 60 år fortfarande kan ifrågasättas i ämbetet. Här gäller det därför att påminna om att kyrkans ordning på den punkten står orubbad.

Nästa steg är däremot svårare. Om kyrkan inte kan lösa konflikten måste den åtminstone hantera den. Är lösningen då att välja den hårdare linjen och skärpa regelverket ytterligare eller finns det fortfarande en möjlighet till samexistens? Rune Imbergs brev till biskopen har åtminstone inte gjort det sistnämnda lättare, trots att Missionsprovinsens företrädare tycks tro det.

JONAS LINDBERG

Jonas Lindberg