Ärkebiskopen om Jimmie Åkessons moské-tal: Kollektivt skuldbeläggande

Ärkebiskop Martin Modéus anser att Jimmie Åkesson blandar samman islam och islamism. Foto: Marcus Gustafsson, Jessica Gow/TT

I ett kritiserat utspel har Jimmie Åkesson sagt att moskéer kan behöva rivas och att minareter inte ska finnas i stadsbilden. Ärkebiskop Martin Modéus anser att talet ökar polariseringen i samhället.

Under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås gick Jimmie Åkesson till hårt angrepp mot de moskéer som han menade sprider icke-svenska värderingar. Detta kräver enligt honom drastiska åtgärder, då islamisterna är många.

- Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället, sa Jimmie Åkesson under talet.

Totalstopp för nya moskéer

Han ville ha ett totalstopp för uppförande av nya moskéer i Sverige och sa att att minareter, kupoler och halvmånar "som tjänar som islamistiska monument" bör tas bort helt. Han betygade samtidigt att han stod bakom religionsfriheten, men tolkade den så att en troende enbart har absolut rätt att praktisera sin religion så länge det inte påverkar någon annan.

Jimmie Åkessons utspel har fått hård kritik, och statsminister Ulf Kristersson är en av dem som tagit avstånd. Ärkebiskop Martin Modéus menar att man - som Åkesson gjorde - måste ta avstånd från våldsbejakande ideologier, men att talet bidrar till att skapa polarisering och att Jimmie Åkesson måste vara medveten om följderna:

- Åkesson är en erfaren politiker som vet effekten av denna typ av uttalanden som blandar ihop islam och islamism. Han talade utifrån ett skrivet manus, i sitt linjetal på landsdagarna, och att i efterhand hänvisa till missförstånd är tyvärr inte trovärdigt, säger ärkebiskopen.

Kollektivt skuldbeläggande

- Detta ökar motsättningarna och oron i landet. Jag uppskattar att statsministern tydligt sa ifrån mot detta polariseringsförsök. Sverige behöver i dag tillit och samling, inte polarisering.

Vilka konsekvenser kan det få om Jimmie Åkessons syn på religionsfriheten blir dominerande?

- Hans tal skickar dels budskapet att muslimer inte ska känna sig hemma i Sverige och dels, genom att tala om etableringsförbud, ett tydligt budskap att deras gudstjänstlokaler inte har någon plats här. Att i hemlighet vilja avlyssna och riva andras heliga byggnader leder tankarna till den sortens fundamentalism som Åkesson säger sig bekämpa.

- I uttalandet blandar han islamism och islam på ett försåtligt sätt, och misstänkliggör därmed vanliga, hederliga människor med muslimsk tro eller bakgrund. Den här typen av kollektivt skuldbeläggande hör inte hemma i Sverige.

Tradition att samtala

- Vi har en fungerande religionsfrihetlagstiftning, som tjänar oss väl. Och vi har en fungerande brottslagstiftning som också tjänar oss väl. De ska inte blandas ihop.

Hur ska Svenska kyrkan hantera att det i dag finns människor inom kyrkan som delar Åkessons syn på islam?

- Judendom, kristendom och islam är syskonreligioner, på många sätt både olika och lika. Vi behöver bygga broar och odla samförstånd för samhällets bästa. Ingen vinner på att en hel världsreligion svartmålas. Vår tradition är att samtala med varandra och övertyga varandra genom goda argument, inte att uppmana till aggression.

Prenumerera på Nyhetsbrev

13 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Staffan Holmgren
På vilket sätt bidrar moskéer och islamiska tecken i samhället till samling och tillit?
Hans-Åke Sperne
Åkesson är motsägelsefull. Våra kristna kyrkobyggnader och riter påverkar alla som ser och hör. Ska de också bort?
Mats Stenmarck
På vilket sätt bidrar Jimmie Åkesson till samling och tillit i vårt samhälle?
Robert Fischer
Vi kan inte bygga en värld, ett land, med murar mellan de oliktänkande, oliktroende. En demokrati måste kunna klara en blandning av olikheter. Har inte murar alltid ledd till stort lidande, i Tyskland, i Sydafrika, i Israel/Palestina och annanstans? Hur skulle vi kunna bygga en värld där på ena halvan sitter dom som tänker annorlunda och på andra sidan sitter "vi", tex muslimer på ena sidan och kristna på andra sidan, vita på ena sidan och icke-vita på andra sidan? Det låter ju helt grotesk, eller hur? Att ens tänka den tanken att en sådan värld vore värd att eftersträva! Den enda långsiktig hållbara vägen framåt är att vi respekterar varann och akcepterar allas olikheter - och att vi bygger starka demokratier!
K.Boomer
Av kommentarerna att döma är det uppenbart att medelklassperspektivet är dominerande inom Svk. Gärna mångkultur och religionsdialog, men inte vid min ytterdörr (bokstavligen). Det tragiska är faktiskt att Modeus I är så verklighetsfrånvänd, han uttalande vittnar om att har har noll förståelse för hur vanliga svenskar upplever sin vardag. Om nu andra tycker att jag kanske överdriver och är lite väl "kryddig", försök föreställ er då hur kritiken inifrån Svk hade varit ifall Modeus I hade förstått att samfundet han själv representerar saknar sakkunsjap i frågan kring "angiverilagen". Och istället vara ärlig med det, ist för att gå ut i media och leka remissinstans.
Anders Persson
Biskopens politiska engagemang splittrar sverige ännu mer.
Gurli Söder
Hur blåögda är den svenska kyrkans ledare? Har ni inte lärt er något av vad som händer i bl. a. kristna länder, där islam har infiltrerat och genom våld infört islam med Sharialagar och förtryck av kristna?
Fabian Bohm
Det ogenerade skrikande judehatet på svenska gator och torg bidrar knappast till "sammanhållning ". Det har varit och är en fruktansvärd tid för judarna i Sverige. I vissa moskéer förkunnas judehat. Hör det hemma i Sverige enligt ÄB? Vad gör kyrkan åt den växande antisemitismen?
Sten Steenson
Skolverket stänger muslimska skolor då barn riskerar utsättas för islamism och radikaliseras. ÄB säger inget om att det polariserar och pekar ut muslimer. När sedan samma barn går över till en moské och får höra samma budskap då skulle det vara polariserande och utpekande. ÄB:s resonemang hänger inte ihop. Vi får hoppas att regeringen stoppar utländsk finansiering av moskébyggen.
Jako Pastorius
"Frankrike är ett muslimskt land", sa Etienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör i intervjun med Anders Holmberg. Är det så vi i Sverige också skall tänka och säga, att Sverige är ett muslimland? Låter och känns det bra tycker ni?