Snart utses en ny ärkebiskop – det här är rollen och uppdraget

Så vill Svenska kyrkan och Uppsala stift att nästa biskop ska vara. Pontus Lundahl/TT

 Foto: Pontus Lundahl/TT

Den nya ärkebiskopen kommer att få många uppgifter och uppdrag och hen ska kunna företräda Svenska kyrkan både i det svenska samhället och utanför landet gränser. Så här ser uppdraget ut.

Svenska kyrkan och Uppsala stift har sammanställt de krav och förväntningar de har på den nya ärkebiskopen. Förväntningarna är många, liksom de arbetsuppgifter som ärkebiskopen ska utföra:

Tydlig röst i samhället

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare och ska leva upp till den rollen både i det svenska samhället och i internationella sammanhang.

Ärkebiskopen ska vara en klartänkt teologisk röst i frågor som rör samhälle, människovärde, tro och kyrka. Det krävs att man ska kunna samverka med andra trossamfund, beslutsfattare, politiker, med näringslivet, kulturlivet, akademin, organisationer och media.

Ärkebiskopsgården är en viktig plats för relationsskapande möten med såväl inomkyrkliga företrädare som företrädare för andra samhällsfunktioner. I tider och kris och katastrof ärkebiskopen en efterfrågad röst.

Viktig ekumenisk roll

Som ledare för en av världens stora evangelisk-lutherska folkkyrkor har ärkebiskopen en viktig ekumenisk och interreligiös roll. I Sverige bland annat genom Sveriges kristna råd.

Internationellt finns ett omfattande samarbete med andra kristna kyrkor och trossamfund, bland annat genom kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen och Borgågemenskapen.

Det förväntas att Svenska kyrkans ärkebiskop är drivande i utvecklingen av det ekumeniska och interreligiösa arbetet.

Efterfrågad av media

Ärkebiskopen har ett stort medialt tryck på sig. Som Svenska kyrkans högsta företrädare förväntas ärkebiskopen vara tillgänglig för mediernas frågor och granskningar. Ärkebiskopen ska kunna stå stadigt i ett skarp nationellt och internationellt medieklimat.

Fakta: Flera uppdrag som ärkebiskopen har:

är biskop i Uppsala stift, ordförande i domkapitlet och stiftsbiskop för sitt pastorala område inom stiftet.

leder tillsammans med biskopen i Uppsala stift prostmöten, årliga kyrkoherdesamlingar samt präst- och diakonmöten.

viger biskopar och är ordförande i biskopsmötet.  Där är ärkebiskopen primus/prima inter pares – den främsta bland jämlikar – vilket innebär att sammankalla och leda arbetet i biskopsmötet, utan att bestämma över de andra stiften och biskoparna. 

ordförande i kyrkostyrelsen som bland annat ansvarar för Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet, ekonomisk utjämning, kyrkorelationer, remissyttranden samt forskning och analys.

ordförande i kyrkomötets läronämnd som yttrar sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som rör Svenska kyrkans tro, gudstjänster och ekumeniska frågor.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.