Konfirmandresa till Stockholm ställs in efter våldsvåg

Konfirmanderna i Arvika pastorat, där Charlotte Mackenrott är kyrkoherde, kommer inte åka på traditionsenlig resa till Stockholm. I stället bär det av till Oslo. Foto: Marcus Gustafsson

Efter ökat våld i Sveriges storstäder och en höjd terrorhotnivå ställer Arvika pastorat nu in alla sina resor till Sveriges tre största städer. Bland annat drabbas en konfirmandresa till Stockholm. 

UPPDATERAD. Arvika pastorats konfirmander kommer inte att göra sin traditionella konfirmationsresa till Stockholm i vår. Det var P4 Värmland först med att rapportera.  

Anledningen, berättar kyrkoherde Charlotte Mackenrott för Kyrkans Tidning, är framförallt att Sveriges terrorhotnivå i somras höjdes till nivå fyra, på en femgradig skala.  

– Attentat eller våld kan hända varsomhelst och när man gör en riskbedömning finns alltid risker oavsett vart man åker, men vi tänker att de större städerna är extra utsatta, säger hon till Kyrkans Tidning. 

Ser en ökad risk

Beslutet att ställa in resan till Stockholm togs av ledningsgruppen inför uppstarten av årets konfirmandgrupper. 

– Vi gjorde, som vi alltid gör, en riskbedömning. I år kom vi fram till att risken för att det skulle kunna hända något har ökat. Det har ökat såpass mycket att jag känner att jag vill inte ha det ansvaret, ta den risken och åka med så många ungdomar.  

Inte heller andra gruppresor kommer att genomföras av pastoratet till varken Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

– Jag tror att det är högre sannolikhet att bröderna i Tyskland som planerade ett terrordåd mot en kyrka i Sverige skulle välja en kyrka med större symbolvärde i en stad snarare än en kyrka på landsbygden. Därför tänker vi också att det är större risk i de här städerna, där det dessutom är mycket mer folk som rör sig, säger Charlotte Mackenrott.  

Åker fortfarande på utbildningar

Personal som har utbildningar i någon av städerna uppmanas fortfarande att åka på dessa. 

– Men vi avstår från alla slags gruppresor. Det finns mycket annat som också är lika intressant som man kan titta på. 

– Det här beslutet har vi inte tagit för att det ska vara skrämmande. Beslutet är taget för att det ser ut som det gör och då ville vi gå ut i hela pastoratet och säga att nu undviker vi resor till dessa städer, säger Charlotte Mackenrott. 

Oslo nytt resmål

För de konfirmandgrupper i Arvika pastorat som brukar åka till lägergårdar runt om i Värmland är programmet oförändrat. För de cirka 50 konfirmander och unga ledare som brukat åka till Stockholm kommer resan istället att gå till Oslo, som Charlotte Mackenrott ser som en säkrare plats. 

– Oslo har inte de gängskjutningar som vi ser i Stockholm i dag, men framförallt har Norge inte höjt sin terrorhotnivå. Det var det avgörande.  

Kyrkoherden säger att både konfirmandföräldrar och konfirmander har varit förstående. 

– Några konfirmander blev besvikna. De hade gärna hade åkt till Stockholm. Men jag upplever inte att det har väckt så mycket oro, utan det är mer ett konstaterade av dem. De är ju uppvuxna de senaste åren med corona och vana vid restriktioner, säger Charlotte Mackenrott. 

Bra med analys tycker kyrkokansliet

Lisa-Gun Bernerstedt, chef för enheten för civil beredskap på kyrkokansliet, tycker det är bra att Arvika pastorat har gjort en risk- och sårbarhetsanalys när pastoratet planerat sina konfirmandresor. 

– I det här fallet har man gjort helt rätt. Man har titta på risker som finns med det här och gjort en bedömning. 

Lisa-Gun Bernderstedt

Det finns inga generella riktlinjer från nationell nivå om att undvika att besöka svenska storstäder, säger Lisa-Gun Bernerstedt, det beslutet är upp till varje församling eller pastorat att fatta. 

– Att göra sin analys är en konsekvens av att man faktiskt tar den situation vi står i på allvar. I den analysen kan församlingarna komma till olika resultat. Det viktiga är att vara trygg med det man gör. Då har man något att luta sig mot också.

Material från MSB som stöd 

På kyrkans intranät Kornet finns stöd i hur risk- och sårbarhetsanalyser ska göras och material om terrorberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, specifikt riktat till trossamfund.   

– Nationell nivå fortsätter att arbeta med frågan tills vi har tydliga rutiner och strukturer för hur vi hanterar säkerhet, men det är i församlingarna som de huvudsakliga bedömningarna görs, utifrån den lokala situationen, säger Lisa-Gun Bernerstedt. 

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Modlöshet
Man tar sig för pannan! Har kyrkoherden ens talat med den/de församlingar i Stockholm det gäller? Tycker de i Stockholms innersta att deras vistelseort är farlig att vistas i? För det var väl dit Arvika pastorat brukade åka, men sin de ställt i resorna till?