Så mycket vill regeringen ge till bistånd år 2024

Erik Lysén

För år 2024 anslås 56 miljarder kronor till bistånd. "Det är positivt att det övergripande målet slås fast, att stötta människor i fattigdom och förtryck finns kvar i budgeten", säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/Ikon
 

Regeringen vill att biståndet styrs om mer till Ukraina och svenska företag. Act Svenska kyrkans ledning är ändå mer förhoppningsfull än tidigare. “Det händer något i de interna diskussionerna”, säger chefen Erik Lysén.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration