Avtal på plats om musik i handboken

Nu är avtalet mellan Svenska kyrkan och Harald Göranssons arvingar på plats – drygt två år efter att handboken togs i bruk. Foto: Marcus Gustafsson

På pingstdagen 2018 togs den nya kyrkohandboken i bruk.

Först nu har Svenska kyrkan och Harald Göranssons arvingar tecknat ett avtal om ersättningarna för hans bidrag i handboken.

– Vi har kommit i mål med en bra överenskommelse, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling till Kyrkans Tidning.

”Vi är stolta över att vår fars arbeten fortfarande påverkar det musikaliska innehållet i kyrkohandboken och vi är nöjda över att nu ha nått en överenskommelse med Svenska kyrkan”, skriver Cecilia Göransson i ett mejl.

Harald Göransson  var en nyckelperson i arbetet med 1986 års kyrkohandbok. Den nya kyrkohandbokens serie A innehåller också flera verk och bearbetningar av Harald Göransson. Hans barn är rättighetshavare till verken och har sedan 2018 förhandlat med kyrkan om ersättningarna.

Den ersättning kyrkokansliet först erbjöd gällde originalkompositionerna samt först en – sedan två – bearbetningar, enligt en skrivelse till kyrkostyrelsen från Göranssons.

Men arvingarna menade att de upphovsrättsliga delarna i handboken var betydligt fler. Till stöd för den uppfattningen tog de hjälp av experter, bland andra musikprofessor Mattias Lundberg.

Frågan har också återkommit i samband med att översättningarna av kyrkohandboken på flera minoritetsspråk togs i bruk tidigare i år.

Nu är alltså ett avtal på plats.

Varför har det tagit så lång tid att komma överens?

– Det har varit knepiga frågor. Upphovsrätt är i sig ingen enkel materia. Men vi har hela tiden velat betala ersättning till alla upphovsmän för sådant som skyddas av upphovsrätten, säger Maria Lundqvist Norling.

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Svårigheten har legat i att först ta reda på vilka som faktiskt är upphovspersoner, berättar hon. Därefter har frågan gällt om ett verk eller en bearbetning når ”en sådan nivå” att de lagligen omfattas av upphovsrättsskydd.

– Det kan ju handla om stora eller små justeringar när det gäller bearbetningarna. Och det kan vara knepigt att avgöra detta.

Båda parter har tagit hjälp av advokater. Svenska kyrkan har också studerat både handboken och den statliga utredning som lämnades 1976, liksom gått igenom material på Riksarkivet.

– Vi har velat få bekräftat vilka bearbetningar, större eller mindre, som kan tillskrivas Harald Göransson och som når sådan upphovsrättslig dignitet att de är skyddade av lagen.

Hur mycket pengar får rättighetshavarna?

– Det kan jag inte kommentera eftersom det har varit en del av förhandlingen, och vi har kommit överens om att inte hänvisa till den delen av överenskommelsen.

Hur tycker du att Svenska kyrkan har hanterat processen?

– Jag tycker att vi med alla medel har försökt reda ut vad som är läget: vilka verk av Harald Göransson som är ersättningsberättigade.

Gjorde ni något fel eller är det något som ni kunde ha hanterat bättre?

– Jag kan inte säga det. Men det är alltid bra att titta tillbaka på det arbete vi har gjort och att dra lärdomar för framtiden.

Är alla upphovsrättsliga frågor i handboken lösta?

– Alla frågor är lösta, om det inte skulle dyka upp något okänt och som vi inte känner till. Men inget tyder på det.

Maria Lundqvist Norling ser att tidsandan har förändrats under de senaste årtiondena. Och upphovsrätten var heller inte ”helt solklar” i 1986 års kyrkohandbok, menar hon.

– Av tradition jobbade man med bidrag till äldre liturgiska verk, där man inte själv hävdade upphovsrätten. Och då var det en kommitté som bidrog till kyrkohandboken 1986, ett lagarbete där det inte var tydligt exakt vem som gjorde vad.

Prenumerera på Nyhetsbrev

2 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

”Alla frågor är lösta” säger Maria Lundqvist Norling. Var finner jag svaret på frågan om vem som tonsatt sången ”Din död förkunnar vi,Herre...” (sid 362 i Musikutgåvan)
Det korta svaret på frågan om vem som tonsatt "Din död förkunnar vi ..." finns här: http://liturgi.isacson.be/melodin-till-din-dod-forkunnar-vi/ Det långa svaret kan man läsa i senast Sv. Gudstjänstliv: https://artos.se/bok/arbete-med-psalm-text-musik-teologi/