Skrivelse om handboken: Vår upphovsrätt kränks

Ändringarna av Harald Göranssons satser, transkriptioner och egna kompositioner som ingår i serie A i den nya kyrkohandboken ”bör antingen återställas som de stod i original, eller utgå”. Det står i en skrivelse som Harald Göranssons arvingar har skickat till kyrkostyrelsen.

När kyrkostyrelsen samlas på onsdagen och torsdagen är en av punkterna Information om upphovsrättsliga frågor för kyrkohandboken. Som Kyrkans Tidning tidigare har rapporterat har det gjorts flera anspråk på upphovsrätt i kyrkohandboken – senast från Harald Göranssons barn.

De sistnämnda har nu skickat en skrivelse till kyrkostyrelsen där de bestrider de ändringar som har gjorts av Harald Göranssons delar i 1986 års kyrkohandbok.

”Dessa bearbetningar, transkriptioner, harmoniseringar, satser, melodier och textunderläggningar utgår från en välgrundad och konsekvent helhetssyn och skyddas av upphovsrätten. En stor del av dessa, återfinns nu i bearbetat skick i den nya handboken”, står det i skrivelsen.

– Detta är ingenting som man pillar i så där. Man har inte förstått att musik inte bara är en dekoration, utan att text och musik utgör en helgjuten helhet. Det uppstår ett tredje nytt i sammanställningen, säger Cecilia Göransson.

I genomgången av ändringarna har de tagit hjälp av ”några välrenommerade musikforskare”, som Cecilia Göransson inte vill namnge. För upphovsrättsfrågan har de tagit hjälp av Gunnar Petri, före detta vd på Stim och ledamot i Kungl. musikaliska akademien.

Det finns enligt henne två skäl till att de har skrivit till kyrkostyrelsen:

Den första delen handlar om hanteringen av musiken i kyrkohandboken.

– De har inte brytt sig om att mässan innehåller både text och musik, en egen legering. Det går inte att ändra här och där i något som är oerhört genomtänkt.

En många av ändringarna gäller pauser som har tagits bort. Hur allvarliga är de här ändringarna?

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Man ändrar i något som har en djup förankring hos människor. De här delarna av mässan har en stark emotionell laddning. Varje detalj framträder väldigt skarpt och ändringar som i andra sammanhang inte skulle ha märkts, kan få stor betydelse. Dessutom är det inte till det bättre – det är inkonsekvent och okunnigt gjort, säger hon.

Ändringarna gäller inte heller bara pauser.

– Man har också ändrat rytmen och bytt tonart av någon outgrundlig anledning. Dessutom har man flyttat om saker och skjutit in nya texter, säger hon och menar att de inte gjorts med en genomgående tanke, utan lite ”hipp som happ”.

Den andra delen handlar om upphovsrätten.

”Vi har inte givit vårt tillstånd till bearbetning av detta material. Vi har heller inte erbjudits avtal om ersättning för de delar som inte är bearbetade (förutom de fyra psalmer och en bearbetning som vi fått ett förslag till avtal kring)”, står det i skrivelsen.

– Det är oerhört förvånande att man inte förstår att upphovsrätten har en starkt rättsligt skydd i Sverige. Om jag tar på mig mina snällaste mest rosafärgade glasögon så tror jag att det här är okunskap, säger hon.

– Man har trott att man har haft rätt till det här materialet eftersom det har ingått i en offentlig utredning en gång. Och här har man inte utrett var gränserna går utan har trott att man kunnat göra dessa ändringar.

Vad vill ni att denna skrivelse ska mynna ut i?

– I den bästa av världar så skulle man bromsa det här och återinsätta versionerna från 1986 års handbok och göra ett omtag - och tar med musikalisk expertis från början för att göra en ordentlig process. Som inför 1986 års handbok.

Finns det någon möjlighet för er att förlikas med kyrkan?

– Det kan jag inte uttala mig om.

– Men vi är inte ute efter att dra brallan av någon kyrklig företrädare eller svärta ner kyrkan. Vi gör det här för att vi är angelägna om att det ska bli rätt. Och i någon mån för att hedra vår pappas minne.

Något datum för distributionen av den nya handboken är inte satt. Däremot kommer det nya webbverktyget för handboken att publiceras på Svenska kyrkans intranät på torsdagen.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.