Ifrågasatt upphovsrätt försenar kyrkohandboken

UPPDATERAD. Efter Pahlmblads och Ekenbergs upphovsrättsanspråk skjuter Svenska kyrkan upp distributionen av den nya handboken - ytterligare rättsliga frågor måste redas ut. Man har även avpublicerat de aktuella texterna på sin sajt. "Vi ifrågasätter inte deras uppgifter" säger Svenska kyrkan.

Läs intervju med Christer Pahlmblad nedan. 

Den nya kyrkohandboken skulle ha börjat levereras i går, måndagen den 12 mars. Så sent som på måndagseftermiddagen låg den informationen kvar på Svenska kyrkans hemsida. Nu har uppgiften ersatts med ”Leveransdatumet är inte klart i dagsläget.”

– Vi har gjort bedömningen att vi inte kan börja distribuera kyrkohandboken eftersom det finns rättsliga frågor som vi måste titta närmare på. Vi har konsulterat extern expertis efter som frågan så pass komplicerad, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling till Kyrkans Tidning.

Det var i februari som professor Anders Ekenberg och docent Christer Pahlmblad skrev till kyrkostyrelsen och förlaget Verbum och gjorde anspråk på upphovsrätt när det gäller hela eller delar av tre olika nattvardsböner. De menar att de aldrig fått ge sitt medgivande till att deras texter ska ingå i den nya handboken.

– Vi ifrågasätter inte deras uppgifter om att de medverkat och bidragit med texter på det sätt som de beskriver i sina skrivelser.

I sin skrivelse skrev Ekenberg bland annat att: ”Bearbetningarna är sammantaget så omfattande att de utgör en förvanskning av texten som jag inte kan godta. Jag inser att mitt ställningstagande kan medföra komplikationer, men upphovsrättsfrågorna borde ha klarats ut tidigare.”

Och Pahlmblad skrev att ”den digitalt publicerade nya handboken [bör] tas bort från hemsidan, eftersom publiceringen av somliga texter inte är laglig”.

Nu har Svenska kyrkan lagt upp en ny PDF-fil på sin hemsida där de båda textförfattarnas nattvardsböner,6 , 9 och 14, har tagits bort.  

– Utgångsläget är att vi vill respektera upphovsrätten. Det ska inte finnas något tvivel om det. Därför tar vi hellre bort nattvardsbönerna, för säkerhets skull, säger Maria Lundqvist Norling.

Ligger det något i deras anspråk?

– Med den information vi har idag går inte det att svara på. Nu måste vi utreda vad upphovsrättslagen och befintlig praxis säger i en situation som denna. Två personer har gjort anspråk på ursprungstexter, som sedan bearbetats och kommit in i 1986:an och därifrån vidare till den nya handboken. Den kedjan måste vi utreda.

– Vi är seriösa och vill titta närmare på det. Vi är alltid måna om upphovsrätt när sådan finns.

Maria Lundqvist Norling säger att Svenska kyrkan i de fall där de hittat upphovsmän har träffat avtal med dem.

– Men i 1986:an har vi inte hittat några upphovsmän till texterna, bara till musiken.

Kan detta riskera hela handboken?

– Nej, vi har fortfarande som utgångspunkt att våra församlingar ska kunna ta den efterlängtade handboken i bruk på pingstdagen. Vi arbetar hårt för utreda de frågor som finns.

– Men jag vill inte spekulera ytterligare i vad som kan, eller inte kan, uppstå. Jag har stor respekt för att vi nu måste ha fram så mycket information som möjligt. Först när vi har det kan vi börja analysera.

Mot bakgrund av Ekenbergs och Pahlmblads skrivelser frågade Kyrkans Tidning i februari kyrkokansliets Patrik Lidin, expeditionschef på rättsavdelningen, om handboken skulle hinna bli klar innan den 12 mars. Han svarade:

”Ja. Vi är trygga i att upphovsrättsfrågorna är grundligt utredda. Det finns ingen oro. Vi jobbar på efter tidsplanen och hanterar de frågor som dyker upp efter vägen. Vi är trygga i hantering så här långt. Vi har de rättigheter vi behöver och följer tidsplanen.”

Vad har förändrats sedan dess?

– Man får notera Patriks ord ”vi är trygga i hanteringen så här långt”. Vi har ju faktiskt fortsatt samtalen med extern expertis och vart efter vi nystar i de här frågorna får vi fram mer information. Och vi har inte nystat färdigt ännu.

Christer Pahlmblad och Anders Ekenberg har ännu inte fått något svar från Svenska kyrkan på sina skrivelser. Det kommer de att få först när Svenska kyrkan gjort sin analys, enligt Lundqvist Norling.

 

Pahlmblad: ”Svenska kyrkan kan inte hävda upphovsrätten”
 

Kyrkohandbokens material borde egentligen vara fritt för alla att använda, menar docent Christer Pahlmblad. Men det kommer i ”ett helt nytt läge om Svenska kyrkan hävdar att den med exklusiv rättighet äger texter som på detta sätt kommit kyrkan till tjänst genom ideellt arbete” anser han.

Det som fick Christer Pahlmblad att reagera från första början var att Svenska kyrkan på sin sajt uppgav att man hade upphovsrätt och copyright till innehållet i handboken. En formulering som man nu enligt kyrkokansliets Patrik Lidin har ”försökt nyansera” (KT 9/18)

– Detta handlar inte om att gräla, utan om laglig rätt. I det ögonblick vi hävdar upphovsrätt har vi också den lagliga rätten till texterna. Men det är egentligen inte min egen upphovsrätt jag hakat upp mig på, säger Christer Pahlmblad och hänvisar till sin skrivelse:

”Människor kan av ideella skäl ha avstått från sina rättigheter eller kanske snarare betraktat sitt arbete med liturgins text som ideellt till gagn för Svenska kyrkans gudstjänstliv och därför aldrig ens snuddat vid tanken att hävda upphovsrättighet till en eller annan text. Detta kommer ju i ett helt nytt läge om Svenska kyrkan hävdar att den med exklusiv rättighet äger texter som på detta sätt kommit kyrkan till tjänst genom ideellt arbete.”

– Svenska kyrkan kan inte garantera att det inte finns fler texter sådana texter, säger Christer Pahlmblad.

– Svenska kyrkan kan inte hävda upphovsrätten till handbokens texter. De borde istället låta materialet vara fritt att använda för den som vill. Under arbetet med 1986:an var det ingen som frågade om upphovsrätten, det var inte heller någon som hävdade den. Men det gör Svenska kyrkan nu.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Jag hoppas inget alls. Jag påpekar bara att man inte kan acceptera Svenska kyrkans anspråk. De borde släppa på copyrighten.

Christer Pahlmblad är även kritisk till att Svenska kyrkan inte svarat på förlaget Artos förfrågan om att få ge ut ett eget missale.

– Under en och en halv månad har man vägrat att ge dem besked. Detta är ett försök till monopolisering. De binder upp tryckandet exklusivt till det kommersiella förlaget Verbum. De vill inte att någon annan ska få ge ut gudstjänstböckerna. Dessutom garanterar kyrkostyrelsen Verbums utgivning genom sitt beslut att ge varje församling ett exemplar av missalet. Det är bisarrt.

Fakta: Exempel på upphovsrättsanspråken i HB 2018

Allmän prefation 1 i kyrkohandboken 2018:

”Du håller världen i dina händer och nämner oss alla vid namn. Varje människa har du skapat till din avbild. Du gav oss livet för att vi skulle höra samman med dig.”

 

Ekenbergs text från 1971:

”Vi tackar dig, Herre, att du är en Gud för människor, att du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. Ty till detta har du skapat oss och därför har du givit oss livet: att vi skulle höra ihop med dig och bli ditt folk på denna jord.”

 

Kyrkohandboken 1986:

”Du är en Fader för oss människor, du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. Ty därtill har du skapat oss och därför gav du oss livet, att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden.”

 

Del av nattvardsbön 6 i kyrkohandboken 2018:

”Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död.”

 

Ekenbergs text från 1971:

”Vi tackar dig, Herre vår Gud, för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna oss, att samla fattiga till ditt rike och förkunna frihet för de fångna. Vi tackar dig för honom som levde vårt liv och dog vår död, som levde och dog helt för oss.”

 

Kyrkohandboken 1986:

”Vi tackar dig för Jesus Kristus, som du har sänt till att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som tar emot det. Han levde vårt liv och dog vår död.”

Taggar:

Kyrkohandboken

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.