Nyhet

Bakslag för Katarinamässan

Katarinamässan i sin nuvarande form kommer inte att kunna firas som huvudgudstjänst. Det konstaterar kyrkoherde Olle Carlsson efter ett beslut från domkapitlet.

Uppdateras: – Vi förstår faktiskt ingenting. Personligen känner jag mig godtrogen och lite lurad faktiskt. När jag i en radiointervju inför beslutet i kyrkomötet fick höra av biskop Mikael Mogren att vi i Katarina inte hade något att oroa oss för vad gäller undantag i samband med nya handboken, trodde jag honom. Likaså var indikationerna jag fick tidigare från Stockholms stift lugnande. Det är bara att inse att det var fel, säger Olle Carlsson.

Katarina församling har tidigare varit en experimentförsamling inom Stockholms stift med ett liggande undantag från tidigare kyrkohandbok. Men med den nya kyrkohandboken, som togs i bruk i söndags, har förutsättningarna ändrats.

Så här skriver domkapitlet:

– Domkapitlet vill inledningsvis betona värdet av den gudstjänstutveckling som har skett i Katarina församling under åren som experimentförsamling. Domkapitlet finner dock att Katarinamässan på flera punkter skiljer sig från de i kyrkohandboken angivna ordningarna. Domkapitlet vill understryka att den nya kyrkohandboken är resultatet av en demokratisk process och ett uttryck för Svenska kyrkans gemensamma tro, bekännelse och lära.

Enligt domkapitlet fick församlingen mellan den 9 och 16 maj på sig att svara på vilka moment i gudstjänsten som församlingen önskade medgivande för. Några sådana kom dock inte in.

– Vi hann helt enkelt inte. Vi hade en vecka på oss och det var Kristi himmelsfärd under dessa dagar och jag var dessutom i Grekland på semester, säger Olle Carlsson.

Nu får Katarina församling dispens från att fira huvudgudstjänst enligt den nya kyrkohandboken till och med den 15 augusti. Under tiden måste församlingen justera mässan så att den kan firas enligt den nya handboken. Olle Carlsson säger att det är svårt att räkna upp vad man skulle kunna ändra på, exempelvis psalm 219 sjungs som en trosbekännelse, vilket inte anses vara en tillräckligt trinitarisk psalm.

– Jag kan inte säga allt vi måste ändra på. Det går inte att göra enligt den nya kyrkohandboken och samtidigt hålla fast i det som är så älskat hos oss, säger Olle Carlsson. Prästen ska läsa innantill och församlingen ska svara enligt en agenda. Vi har ingen agenda, vi har ett fritt tilltal och en närvaro som kommer att försvinna med det nya. Vi är så stolta över vad vi har åstadkommit med Katarinamässan och eniga i att det vi gör är en väg fram för kyrkan. Allt från kyrkoråd till anställda, ideella, deltagare och de många församlingar runt om i landet som blivit inspirerade till gudstjänstförnyelse.

– Nu ska vi i församlingen diskutera hur vi kan gå vidare. Så sent som i dag skriver ledarskribenten Jonas Eek i Kyrkans Tidning om att man bör tillsätta en haverikommission gällande gudstjänsterna. Katarinamässa med 400-450 deltagare varje söndag finns redan men man vill ändå ändra på det framgångsrika. Det är faktiskt obegripligt, säger Olle Carlsson.

Stiftsadjunkt Sara Garpe har handlagt frågan i domkapitlet. Hon kan i dagsläget inte ge några kommentarer.

– Jag kan inte säga annat än att samtal förs med församlingen. Vi prioriterar de samtalen i stället för uttalanden i Kyrkans Tidning.

Biskop Mikael Mogren säger till Kyrkans Tidning att "ärendet gäller Stockholms domkapitel och en av stiftets församlingar."

– Processen måste få fortsätta i Stockholms stift, utan min inblandning, säger Mikael Mogren.

Kyrkans Tidning söker biskop Eva Brunne.

 • 7 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Caroline Krook

  Gör hela Södermalm till en församling alternativt lägg samman Katarina församling med Maria Magdalena och fira huvudgudstjönst dör och fortsätt frimodigt med Katarinamässan.

 • Elisabeth Björklund

  Men enligt KO funkar det med en huvudgtj i varje pastorat!
  Är Katarina ett eget pastorat??

 • Per Westberg

  Katarina församling är en församling som inte ingår i ett pastorat. I varje församling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat ska en huvudgudstjänst i form av den
  allmänna gudstjänsten firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar om inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat.

 • Larsa Rännar

  Jag är Kh och minst en gång per månad har jag planerat in söndagsbön kl 11 i stora kyrkan, på grund av att vi har fyra kyrkor. Kl 18 firas så huvudgudstjänst med mässa i stora kyrkan. Det blir en huvudgudstjänst.
  Jag har svårt att tro att SvK bitvis oerhört vackra liturgi skulle kunna vara så långt ifrån människor i Stockholm.

 • Margareta Wennlund

  Men kära nån, Katatrinamässan är liv, ande, glädje, gemenskap och delaktighet. Som kyrkvärd och förtroendevald är jag stolt och tacksam. Och vi är många; ofta 400-500. Låt anden, låt gemenskapen, låt gladjen . Det är effektiv medicin mot medlemstapp och tomma kyrkor

 • Margareta Wennlund

  Men kära nån, Katatrinamässan är liv, ande, glädje, gemenskap och delaktighet. Som kyrkvärd och förtroendevald är jag stolt och tacksam. Och vi är många; ofta 400-500. Låt anden, låt gemenskapen, låt gladjen . Det är effektiv medicin mot medlemstapp och tomma kyrkor

 • Margareta Wennlund

  Men kära nån, Katarinamässan är gemenskap, delaktighet, ande, liv och värme. Som kyrkvärd och förtroendevald i Katarina är jag stolt och tacksam. Låt innerligheten, anden, gemenskapen, öppenheten fortsätta. Vi är många på söndagarna, ofta 400-500. Det är också uppmuntrande. Låt glädjen och gemenskapen i Katarina fortsätta. Det finns nog med medlemstapp och tomma kyrkor.

 • Sidor

LEDIGA JOBB

64

E-tidning

Kyrkans Tidning nr 42 2018