"Behoven är långt större än medlen"

- De 460 miljoner som fördelas i KAE sågs som en rimlig årlig ersättning år 2000, men den förändras inte i takt med kostnadsutvecklingen, säger Markus Dahlberg, chef för enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan. Jäders kyrka i Strängnäs stift fick mest kyrkoantikvarisk ersättning 2022. Foto: Magnus Aronson/Ikon, Mikael M Johansson

Alla stift har nu fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för 2023.

– Vi får signaler från stiften att det är svårt att prioritera och att behoven är betydligt större än möjlig ersättning, säger Markus Dahlberg, enhetschef för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration