Teologen: Det biskoparna håller på med är en sektartad sexualetik

herdabrev

Kardinal Anders Arborelius (bilden) och övriga sju katolska biskopar i Norden står bakom herdabrevet "Brev om den mänskliga sexualiteten" som skickades ut till de katolska församlingarna i Norden under fastan. Foto: Mikael M Johansson

I sitt nya herdabrev håller kardinal Anders Arborelius och de övriga katolska biskoparna i Norden fast vid kyrkans traditionella syn på sexualitet. Den katolske teologen Werner G. Jeanrond kallar brevet för blasfemiskt.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration