De går till val på nej till samkönade vigslar och partipolitik

Sverre Elgvin Lied, Frimodig kirke. Foto: Frimodig kirke och TT

Frimodig kirke ställer upp i norska kyrkovalet för första gången. Nomineringsgruppen går till val på sitt motstånd mot samkönade vigslar och partipolitik i Norska kyrkan.

Konservativa Frimodig kirke bildades som en motreaktion till att kyrkomötet 2016 röstade igenom att Norska kyrkan ska viga samkönade par.

– Ska kyrkan ge en öppning för samkönade par måste kyrkan se bortom flera bibeltexter. I Norska kyrkan är samkönad vigsel mer ett symtom för en djup andlig kris, säger Sverre Elgvin Lied, Frimodig kirkes ordförande.

I Norge är det tre nomineringsgrupper som har registrerat sig till årets kyrkoval. De andra två, utöver Frimodig kirke, är den liberala gruppen Åpen folkekirke och den konservativa Bønnelista. 

Ordförande i kyrkorådet Kristin Gunleiksrud Raaum från Åpen folkekirke anser att vigsel av samkönade par är en självklarhet men uppenbarligen finns det spridda åsikter inom kyrkan.

– Det är bra att de som är emot samkönade vigslar organiserar sig och är tydliga med var de står i frågan. Då blir det lättare för medlemmar att ta ställning till vilka de vill rösta på. Frimodig kirke är tydlig och det respekterar jag.

Vill inte ändra samkönade vigslar nu

Frimodig kirke kommer inte försöka ändra på att samkönade par får vigas i kyrkan nu. Enligt Sverre Elgvin Lied är frågan om att ändra äktenskapsbeslutet en lång process men gruppen hoppas kunna gå tillbaka till kristendomens "rötter" och till synen att äktenskap mellan en man och en kvinna är det rätta.

Kristin Gunleiksrud Raaum berättar att Frimodig kirkes hållning gällande att äktenskapsfrågan inte är ett hinder för samarbete.

– I flera frågor är vi eniga, exempelvis kyrkans organisering och arbetsgivaransvar. Vid kyrkomötet i augusti ska vi diskutera om kyrkans tillsättningsorgan kunna undvika att tillsätta personer som lever i ett samkönat äktenskap.

Hon tror att Åpen folkekirke kommer att få medhåll från Frimodig kirke i den frågan.

Minska partipolitisk styrning

Frimodig kirke anser att kyrkan bör bli mindre partipolitisk styrd och Sverre Elgvin Lied pekar på Sverige där riksdagspartier finns representerade i kyrkovalet. Han anser att det är ett skräckexempel – kyrkan ska vara helt separerad från partipolitik.

– I våra kampanjer fokuserar vi på den lokala församlingens betydelse i stället för den centrala ledningen.

Bønnelista och Frimodig kirke har liknande värderingar men har inget officiellt samarbete. Anledningen, enligt Sverre Elgvin Lied, är Frimodig kirkes starka ställningstagande mot partipolitik inom Norska kyrkan.

– Bønnelistan och vi har en samsyn gällande äktenskapsfrågan och så, men de är lite mer frikyrkliga än vi. Vi hejar på varandra.

Ni har samma namn som Sveriges Frimodig kyrka. Har ni fått inspiration från dem?

– Det är en ren tillfällighet att vi har samma namn eftersom vi inte visste om att de finns i Sverige när vi bildades. Det vore intressant att höra om de tänker liknande som vi. Vi har inte haft kontakt på någon officiell nivå, säger Sverre Elgvin Lied.

Fakta: Kyrkovalet i Norge

I kyrkovalet väljs ledamöter till stiftens bispedømmeråd, norska kyrkans motsvarighet till stiftsstyrelser, och till församlingarnas menighetsråd.

Valet sker på två nivåer, till församlingsråd och kyrkomöte vars ledamöter också sitter i bispedømmeråd (stiftsstyrelser).

Kyrkovalet hålls var fjärde år och vid förra valet, 2019 röstade 12,6 procent av de röstberättigade. Kyrkovalet hålls samtidigt som det norska kommun- och fylketingsvalet (regionvalet) den 10-11 september.

Taggar:

Kyrkomötet

Rebecca Bornlid Lesseur

redaktionen@kyrkanstidning.se

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.