Domstolsbeslut: Så blir det med prästlönetillgångarnas mark

Botkyrka

En överklagande av beslutet om detaljplan för bebyggelse runt Botkyrka kyrka lyfter fram att det i riksintressebeskrivningarna från Stockholms länsstyrelse står att "kyrkomiljöerna är känsliga för ingrepp som försvagar kyrkornas dominans i landskapet samt att de är känsliga för ingrepp som försvagar samband mellan olika kyrkmiljöns olika komponenter". Foto: Mikael M Johansson och Henrik Montgomery/TT 

Bebyggelse på marken runt Botkyrka kyrka kan förstöra kulturmiljön. Det menar Mark- och miljödomstolen, som upphäver beslut om nybyggnationer på marken.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration