Engagemanget får domkapitlet att ifrågasätta deras lojalitet

pilgrimscenter

Församlingen har investerat 50 miljoner kronor i Selånger pilgrimscenter, varav 11 miljoner kronor är ett lån för själva byggnaden. Totalt omsätter Selångers församling omkring 36 miljoner kronor årligen. Foto: Marcus Gustafsson

Domkapitlet i Härnösands stift har inlett ett tillsynsärende mot Selångers kyrkoherde Bror Holm samt diakonen Helene Westerlind. Deras engagemang i Selånger pilgrimscenter får domkapitlet att undra över deras lojalitet mot Svenska kyrkan.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration