EU:s mål: Utrota hemlösheten till 2030

Kjell Larsson, ordförande för organisationen Feantsa, öppnade den europeiska konferensen för hemlöshetsfrågor, som med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU, hölls i just Sverige. Foto: Caroline Nilsson

"Hela programmet genomsyrades av EU:s gemensamma mål, att till 2030 utrota hemlösheten", säger Karin Timm Östlund från Sveriges stadsmissioner om den europeiska hemlöshetskonferen.

Den 1–2 juni hölls en konferens om hemlöshet på Lidingö utanför Stockholm. Feantsa, Europeiska federationen för nationella organisationer som jobbar med hemlösa, var arrangör.

- Alla EU-länder har skrivit på det gemensamma målet att till 2030 utrota hemlösheten. Hela programmet genomsyrades av det, säger Karin Timm Östlund, kommunikationsansvarig på Sveriges stadsmissioner. 

Hemlösheten ska vara utrotad 2030 

Det gemensamma målet, European platform on combatting homelessness, skrevs under av alla medlemsländer i EU 2021 och det innehåller åtaganden som att ingen ska sova på gatan som följd av brist på tillgänglig, trygg och lämpligt akutboende och att ingen ska diskrimineras på grund av deras hemlöshet.

– Det är ett helt nytt sätt att jobba med sociala frågor på just Europanivå, säger Kjell Larsson Feantsa:s ordförande och hemlöshetsexpert på Göteborgs stadsmission.

Ministerbesök från Spanien och Belgien

Under konferensens seminarium diskuterades exempelvis nationella hemlöshetsstrategier, hemlöshet bland unga och hur den ekonomiska krisen påverkar arbetet med hemlöshet i Europa.

Att konferensen hölls i Sverige beror på att Sverige just nu har ordförandeskapet i EU. Konferensen gästades av ministrar från Spanien och Belgien, länderna som står näst på tur för att hålla i EU:s ordförandeklubba.  

Tyvärr har inte Sverige visat samma intresse. Regeringen har varit med och finansierat en del av konferensen, men vi hade ingen ministernärvaro. Jag saknar lite engagemang från Sverige ibland när det gäller de här frågorna, säger Kjell Larsson.

Fakta: Feantsa

  • Feantsa står för Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. På svenska ungefär Europeiska federationen för nationella organisationer som jobbar med hemlösa. 
  • Startade 1989 och samlar över 120 icke-vinstdrivande organisationer från 30 länder.  
  • Får finansiering av EU-kommissionen.
  • Ordförandeskapet i EU roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad. Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023.

Källa: Feantsa, Regeringen

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.