Fem konstnärer får Svenska kyrkans kulturstipendier

Eli Eli/Elisabeth Raymond, En trasslig orkester

Från En trasslig orkester av Eli Eli/Elisabeth Raymond. 

För 25:e året delar Svenska kyrkan ut kulturstipendier. Nu är det klart vilka fem projekt som får dela på 500 000 kronor.

Sammanlagt inkom 348 ansökningar i år. Marie Starck, kultursekreterare i Svenska kyrkan, är glad över det stora intresset för stipendierna som är ett "bidrag till dialogen mellan kyrka och kulturliv".

 – Svenska kyrkans kulturstipendier är ett sätt för Svenska kyrkan att skapa förutsättningar för konstnärlig fördjupning i existentiella frågor. Men det är också en signal till kyrkan att själv ta kulturen på stort allvar och inse vilken potential det finns till samverkan. Om det är någon plats där existentiella frågor verkligen tas på allvar, så är det inom kulturen, säger hon.

Stipendier till fem olika områden

Och nu har stipendierna fördelats på fem områden: bildkonst, scenkonst, film, musik och litteratur som vardera får 100 000 kronor.

Bildkonst: Konstnärsduon WW, Katarina Wiklund och Susanna Wiklund, Minnesplats Messaure

Katarina Wiklund

Under 24 timmar återskapas en stad som är försvunnen i dag men som i slutet av 50-talet under vattenkraftsutbyggnaden hade flera tusen invånare. Biograf, danspalats och medborgarhus blinkar till mellan träden genom en iscensättning i naturen med printar och objekt.

Scenkonst: Eli Eli/Elisabeth Raymond, En trasslig orkester

Elektriska stränginstrument visar hur trådarna mellan oss låter. 

Ur Ingen tid för tro

Ur Ingen tid för tro. Foto: Per Bifrost

Film: Per Bifrost och Alexander Ryneus, Ingen tid för tro

De senaste 20 åren har 100 kyrkor avvecklats i Sverige. I den här filmen vill dokumentärfilmsduon skildra några kyrkors kamp för överlevnad i ett av världens mest sekulariserade länder.

Natalya Pasichnyk

Musik: Natalya Pasichnyk, Rethinking Well-Tempered Clavier (WTK) – Bachs andliga universum

Back kallas ofta för den femte evangelisten och projektet är intressant då Pasichnyk arbetar i korsvägen mellan musik och teologi, enligt pressmeddelandet.

Litteratur: Viveka Sjögren Bangoura, Innan räven äter upp vägen

Viveca Sjögren

Författaren får stipendiet för sitt romanprojekt för unga vuxna. Romanprojektet utgår från en verklig händelse i ett mindre samhälle på landsbygden där en pojke för några år sedan avled efter en olycka med en A-traktor. Intervjuer med de unga som mist sin kamrat, och med anhöriga och andra berörda i byn.

Syftet med stipendierna är att bidra till skapandet av nya verk med existentiell relevans, verk som handlar om tro eller om livsfrågor. Verken kan ta upp den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte göra det, enligt ett pressmeddelande. 

I bedömningen av ansökningarna är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Särskilt projekt som berör barns och ungas liv välkomnas.

Scenkonst av Eli Eli/Elisabeth Raymond. Foto: Simon Möller.

Taggar:

Stipendium Kultur

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.