Församling och klubb i lång dragkamp om ärvt hus

Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco och den sociala föreningen Rivieraklubben delar på huset Villa Ingeborg i Cagnes-sur-Mer, efter att ha fått ett gemensamt arv för snart 30 år sedan.

Skut-församlingen i södra Frankrike delar hus med en social förening, men det är svårt. På stämman 2019 gjorde föreningen en kupp och styr nu kyrkorådet, säger aktiva i församlingen. Skrämmande anklagelser, säger nya ordföranden.

– Det är omöjligt att skapa en miljö som liknar en välkomnande utlandsförsamling där, säger Richard Aspegren, kyrkoherde i södra Frankrike från 2017 till sommaren 2020.

I snart 30 år har den sociala föreningen Rivieraklubben och församlingen i södra Frankrike delat ett ärvt hus (se faktaruta), vilket har lett till återkommande konflikter.

– Jag ser två huvudproblem. Det ena är att församlingen tvingas samexistera med klubben, som har helt andra intressen. Klubben gör ett bra jobb, men deras verksamhet sker på bekostnad av
församlingslivet, säger Richard Aspegren.

– Det andra är att församlingen blivit fast i en obskyr, svårtillgänglig, liten stad. Jag tycker att man borde gå skilda vägar och flytta församlingen till Nice, där många svenskar bor och kommer till som turister och studenter.

Klubben har i dag kontor i Villa Ingeborg, regelbundna bridgedagar samt aktiviteter som vinprovning och föreläsningar.

Genom donationer till församlingen har ett kapell byggts i trädgården. Enligt George Richardson, förre ordföranden i kyrkorådet, tycker vissa klubbmedlemmar att församlingen borde hålla till i kapellet och ha ett rum som pastorsexpedition.

Församlingen hade 450 medlemmar år 2019. De flesta är också medlemmar i Rivieraklubben, som har runt 3 300 medlemmar.

– Många är i klubben eftersom den erbjuder försäkringslösningar, säger George Richardson.

– Församlingens medlemmarna betalar ungefär åtta gånger mer per person för husets drift än klubbens, fast klubben använder mer än halva utrymmet.

Församlingen och klubben delar lika på driftskostnaderna. 2018 tog församlingen initiativ till en förhandling med klubben om fördelningen av utrymmet och kostnader.

Kyrkoherde Richard Aspegren samt förre respektive nuvarande kyrkorådsordföranden, George Richardson och Katja Elväng.

– Klubben lät förhandlingarna stranda 2019. Man skrev artiklar i sin tidning att kyrkan ville kasta ut klubben. Jag har aldrig tidigare i mitt yrkesliv upplevt sådana påhopp och arrogans, berättar Richard Aspegren.

– Kort efteråt gick över 100 nya medlemmar med i församlingen, i tid för kyrkostämman. Jag svartmålades och valde att avgå som ordförande, säger George Richardson.

En tidigare styrelsemedlem i Rivieraklubben, den som stoppat hyresförhandlingarna, valdes till ny ordförande i kyrkorådet.

– Rivieraklubben vill ha kvar huset. Det är perfekt för dess aktiviteter. Samtidigt vill klubben inte betala mer i hyra, säger George
Richardson, som menar att den nya ordföranden prioriterar klubben.

– Skut har dragit in kantorstjänsten och kyrkoherdetjänsten är temporär, kyrkorådet har beslutat att inte ha några volontärer och nu väntar församlingen på Skut:s uttalade.

Det finns en oro för vad som ska hända, särskilt som man ifrågasätter om kyrkorådet ser till församlingens bästa.

Den nya kyrkorådsordföranden Katja Elväng har en annan bild av situationen.

– Det finns kanske tio personer som tycker att det är förskräckligt att jag är ordförande, men de flesta i församlingen tycker att det är jätteskönt. Att det har lugnat ner sig.

– Det har fungerat ganska bra att dela lika på kostnaderna. Sedan fick vi en ny kyrkoherde 2017 som jag skulle säga har drivit på den här konflikten.

Katja Elväng tycker att församlingen tog initiativ till förhandlingen med klubben på ett lite klumpigt sätt. Man sa först upp avtalet, för att sedan förhandla ett nytt, trots att man egentligen inte ville att klubben skulle flytta ut.

– Det hade gått att förhandla avtalet utan att först säga upp det. Kyrkorådets ordförande ville att klubben både skulle dra ner på användandet och betala mer. Vi sa att vi kommer inte fram på det här sättet och avslutade förhandlingarna.

Hon säger att det tillkom drygt 60 medlemmar i församlingen innan kyrkovalet och att kanske hälften är kvar i dag.

– Att någon misstänker att jag skulle vara i församlingen för att gå Rivieraklubbens ärenden är skrämmande. Det är ingen motsats att värna om församlingen och om klubben, de kompletterar varandra. Jag har varit styrelseproffs och har aldrig haft svårt att fokusera på aktuellt uppdrag.

– Mina övergripande mål är att vi ska få behålla vår kyrkoherdetjänst, att vi får en ekonomi i balans och att vi kan leva i god sämja med klubben där alla känner att det blir rättvist. Det förhandlar vi om nu.

Svenska kyrkan i utlandet: Vi har känt till konflikten länge
"Eftersom vi inte är fastighetsägare, äger vi inte frågan och kan inte lägga oss i", säger Rickard Jönsson. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Skut i Sverige fick först ta emot gåvan och har försökt bidra till att lösa konflikten på olika sätt genom åren, säger Rickard Jönsson, chef för Skut i Sverige.

Det är inte ovanligt att Skut-församlingar delar lokaler med andra. Men det brukar vara med kyrkliga organisationer eller myndigheter, som svenska ambassaden.

– Det är nog inte många som delar lokal med andra typer av organisation, som i det här fallet. Eftersom vi inte är fastighetsägare, äger vi inte frågan och kan inte lägga oss i, säger Rickard Jönsson. 

Hans bild är inte att nuvarande kyrkorådsordföranden går Rivieraklubbens ärenden. 

– Men jag kan tycka att det verkar vara någon snedfördelning i tillgången till lokalen. Jag hoppas att de kommer att komma överens, men annars är det kanske bäst att gå skilda vägar, när man har hållit på så länge.

Det pågår en juridisk genomgång av utlandsförsamlingarna, men Skut i Sverige har inte tagit del av detaljerna för södra Frankrike ännu. Det pågår även en pastoral verksamhetsutredning som ser över möjligheterna för Svenska kyrkans närvaro i ett område på sikt, med vetskapen om minskade resurser i framtiden och en strävan efter att utlandsförsamlingarna ska bli självförsörjande.

– Det skulle ju kunna vara så att utredningen kommer peka på en sådan lösning.
 

Fakta: Villa Ingeborg

1991: I ett testamente lämnas Stillegården för att delas av Riveraklubben och en kyrkosektion

Ingen av organisationerna kunde ta emot gåvan enligt fransk lag

Svenska kyrkan i Sverige tar emot gåvan. En församling bildas som får huset

2012: Stillegården säljs, Villa Ingeborg köps

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.