Oenighet i kyrkostyrelsen om kyrkliga begravingsbyråer

Men S och Visk vill avvakta med kyrkomötesbeslut som ger grönt ljus för kyrkliga begravningsbyråer. Grupperna ser en risk för att Svenska kyrkan inte kommer klara av kraven på konkurrensneutralitet Foto: Marcus Gustafsson

Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkoordningen ska ändras så kyrkliga begravningsbyråer får tydligt klartecken. Men S och Visk håller inte med:
"Frågan om vad som blir konsekvensen av kyrkliga begravningsbyråer, den analysen är inte gjord", säger Wanja Lundby-Wedin (S).

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration