Grundligt porträtt av en betydande kyrkoman

John Stott var en av vår tids mest betydande kyrkomän. Foto: Wikimedia

Teologen och prästen John Stott inspirerade miljoner kristna som en av ledarna bakom Lausanne-rörelsen.

Christian Braw recenserar Per-Axel Sverkers "Frälsningens ord till förändringens värld".

John Stott var en av vår tids mest betydande kyrkomän. Som teolog och förkunnare kom han att inspirera miljoner kristna. Han var en anglikansk präst av den evangeliska prägeln och en av ledarna bakom den inriktning av den internationella missionen, som kallas Lausanne-rörelsen. Han har kallats ”en kyrklig statsman” i den meningen att han arbetade på lång sikt, med blick för helheten.

Per-Axel Sverker har gett en bred bild av John Stotts liv och verk i boken Frälsningens ord till förändringens värld – Bibel och evangelium i John Stotts teologi. Per Axel Sverker är väl skickad att skriva denna bok, han har läst in sig grundligt på John Stott.

Stott understryker att det är en aktiv och talande Gud som vi kristna tillber och följer. Guds mest omvälvande gärning – försoningen genom Jesus Kristus – är ett uttryck för hans aktiva personlighet. Försoningen är en del av Guds natur.

Att Gud är aktiv visar sig också i hans vrede. Gud reagerar på förvridningen av människan och samhället. Gud ser inte lugnt på hur allt gott och vackert förstörs, han reagerar kraftfullt. Men: ”Guds botemedel är evangelium.”

Här finns en aspekt som är tydligare i ortodox teologi: När Guds Son blir människa, helas, renas och förvandlas den mänskliga naturen.

Kriteriet på all kristen sanning är enligt S:t Johannes bekännelsen till inkarnationen. Hur ter sig denna för Stott? Sverker gör en intressant iakttagelse. Hans intresse är ju förkunnelsen ”i förändringens värld” och det är just detta som Stott belyser med att Guds Son blir människa.

Stott säger: ”Jesus Kristus är Guds budskap, men för att det skulle bli förkunnat blev Ordet människa.” Sverker kommenterar: ”Det gudomliga nedstigandet ger anledning till glädje över att Gud valde vår nivå för sin kommunikation.”

Men Stott understryker också att när Guds Son blev människa, förblev han i allt Guds son. Här finns en aspekt som är tydligare i ortodox teologi: När Guds Son blir människa, helas, renas och förvandlas den mänskliga naturen.

Frälsningen är för Stott en faktisk befrielse in i en ny och frisk relation till Gud. Det är frihet från meningslöshet och en väg in i ett gemensamt syfte i den kristna församlingen. Det är den slutliga befrielsen från död och lidande in i den eviga glädjens värld.

Per-Axel Sverker ger med sin bok en grundlig presentation av en mycket betydelsefull kyrkoledare i vår närtid, han inte bara presenterar Stott, han diskuterar också hans framställning. Han gör det på mycket god grund. Han bygger på ett imponerande material.

Fakta: Bok

BOK

Frälsningens ord till förändringens värld – Bibel och evangelium i John Stotts teologi

Per-Axel Sverker

Libris

Christian Braw