Här kan församlingarna investera etiskt och få god avkasting

- Med Ethosfonderna undviker man oetiska och dyra fallgropar på börsen, säger Gunnela Hahn, expert på hållbara investeringar på kyrkokansliet. Foto: Kristoffer Hedlund/Ohmy

Enligt Svenska kyrkans finanspolicy ska pengar som placeras på börsen bidra till samhällsnytta, samtidigt som de ska ge god avkastning. Det finns sätt för församlingar och stift att undvika fallgropar.

Det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln av bolag och fonder på börsen. Församlingar kan vilja investera sina pengar i mindre bolag som sysslar med till exempel miljöarbete eller sociala projekt, men direkta investeringar i små bolag är förknippat med hög finansiell risk.

När det gäller stora fonder med upp emot tusen innehav är det omöjligt att ha en djup kunskap om hållbarheten och det finansiella i varje bolag.

Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på kyrkokansliets finansenhet, säger att många församlingar och stift behöver hjälp och stöttning i sin kapitalförvaltning.

– Det finns så otroligt många förvaltare där ute som vill sälja in sina produkter och det är svårt att veta vad de egentligen erbjuder. Ofta är det också väldigt dyrt.

Ett alternativ är att investera i Ethosfonderna. De tre fonderna – en svensk aktiefond, en global aktiefond och en räntefond – har Svenska kyrkan tagit fram tillsammans med SEB och Robecosam. Det är utformade helt utifrån Svenska kyrkans behov och principer. Aktiefonderna består av innehav i omkring 50 bolag.

I dag förvaltas närmare sex miljarder kronor som investerats av runt 250 enheter i Svenska kyrkan i Ethosfonderna. Fonderna har gett goda resultat, samtliga presterade över sina jämförelseindex förra året.

– Det här är aktivt förvaltade fonder, inte breda indexfonder, och man får det till låga avgifter, säger Gunnela Hahn.

Vilket inflytande har ni över förvaltarna?

– Fonderna har tagits fram enligt vår finanspolicy och om något bolag inte platsar enligt den åker det ut efter att vi fattat beslut via vårt kapitalförvaltningsråd. Men det har bara hänt någon enstaka gång.

Genom att investera sitt kapital i fonderna kan församlingarna och stiften även få exponering mot mindre bolag, till exempel bolag som sysslar med miljövänliga energilösningar.

– Det ska var låg risk i aktiefonderna. Men vi har tagit in utmanare, små företag som sysslar med hållbarhet. Det är möjligt eftersom SEB själv också har småbolagsfonder.

Under de senaste åren har flera banker varit i blåsvädret efter att SVT:s Uppdrag granskning avslöjat en rad fall av misstänkt penningtvätt. Det har bland annat berört SEB.

– Vi har förtroende för SEB:s verksamhet och att de jobbar så gott de kan för att förhindra penningtvätt. Men vi håller ett öga på det. Det är klart att det finns gränser. Men vi måste använda oss av banker och jag vet inte om det finns någon bank som är helt oskyldig, säger Gunnela Hahn.

Avgörande för Svenska kyrkan är hur bankerna hanterar de oegentligheter som framkommer, förklarar hon. Om något görs åt problemet eller inte. Samma filosofi gäller för investeringar, både i bankaktier och andra bolag.

Gunnela Hahn nämner som exempel att Svenska kyrkan sålde sina aktier i Telia 2013 efter avslöjandet om mutor i deras bolag i Uzbekistan.

– Vi pratade mycket med Telia och kände att de inte tog det på allvar. Hade de gjort det så hade vi kunnat ha kvar aktierna. Efter det har de ändrat sig och är numer tillåtna i vår förvaltning.

Ethosfonderna investerar inte miljöförstörande verksamheter som oljesandsutvinning. Men SEB, som förvaltar fonderna, har fått kritik för penningtvätt vid deras kontor i Baltikum. "Jag vet inte om någon bank är helt oskyldig, säger Gunnela Hahn. Foto:TT

Fakta: Svenska kyrkans investeringspolicy

Svenska kyrkan ska vara en ansvarsfull kapitalförvaltare och påverka finansbranschen till att också vara det. Placeringarna ska vara hållbara, etiska och ge god avkastning.

Inga investeringar görs i bolag som sysslar med fossila bränslen, vapen, tobak eller pornografi. Alkohol och spel får max utgöra fem procent av ett företags omsättning.