Hermansson om fällningen i domkapitlet: Förvånad

Mats Hermansson tycker inte att han har varit illojal eller respektlös mot biskop Sven-Bernhard. Det har snarare handlat om att lyfta fram andra perspektiv, menar han.

Domprost Mats Hermansson är förvånad över domkapitlets beslut. Han säger att han också är förvånad över att beslutet, som fattades den 5 december, meddelades honom den 20 december.

– Man kanske ville ge mig det i julklapp? 

I sitt beslut kritiserar domkapitlet Hermansson bland annat för att ha publicerat sin ämbetsberättelse, som innehåller kritik mot biskop Sven-Bernhard, på församlingens hemsida. Domkapitlet nämner också att han har skickat den till ärkebiskop Antje Jackelén.

>Läs om domkapitlets beslut här.

>Läs expertens analys av beslutet här

– Jag menar att det är yttrandefrihet som råder i Sverige. Ämbetsberättelsen är min text, jag äger den. Det kan inte vara kriminellt att skicka den till ärkebiskopen.

Domkapitlet menar i sitt beslut att Hermansson brustit i respekt för och lojalitet mot sin biskop. Men domprosten anser att beslutet inte påverkar honom i hans uppdrag som domprost och kyrkoherde.

– Jag känner ett stort stöd för det förnyelsearbete som vi håller på med och jag känner en obruten glädje i det uppdraget, säger Mats Hermansson.

Till grund för domkapitlets beslut ligger bland annat att Mats Hermansson offentligt, bland annat genom sin ämbetsberättelse, ska ha ”recenserat och kritiserat” biskopens ämbetsutövning vid visitationen. Den bilden delar inte Hermansson.

– Jag och kyrkorådet har velat visa på ett annat perspektiv. Det gäller även skrivelsen från arbetsutskottet som vi i kyrkorådet ställde oss bakom. Det är inte att vara illojal eller att brista i respekt, menar jag.

Hur kommer detta att påverka din och biskopens relation och samarbete?

– Det handlar om några månader, så det är inget problem. Sedan har ju biskopen inte deltagit i domkapitlets beslut – jag har inga problem med honom. Dessutom tillträder ett nytt domkapitel efter nyår.

Kritiker hävdar att den episkopala ordningen sats ur spel Visby. Går domkapitlet på den linjen nu?

– Domkapitlet verkar tycka så. Men vad jag tillsammans med kyrkorådet gjort är att vi har velat få till stånd en dialog i ett låst läge. Vi har bett om hjälp från tredje part – kyrkokansliet, det är inte illojalt tycker jag.

Domkapitlet skriver i sitt beslut att ”biskopen är högsta instans”. Frångås inte den ordningen om man då går till nationell nivå?

– Det stämmer på flera sätt att biskopen och stiftet är högsta instans. Men här handlade det om en låsning där en kraft utifrån kanske skulle kunnat hjälpa oss att få igång dialogen igen. Men det är ju inte möjligt om inte båda parter vill det. Här valde stiftet en annan väg.

Kommer du att överklaga?

– Det vet jag inte, jag är ingen juridisk expert. Nu får jag smälta detta och rådfråga vänner om vad som är bäst och klokast.

– Men det intressanta är inte vad jag tycker. Vad säger andra biskopar, domkapitel och stiftsjurister? Vad domkapitlet här tycker har vi fått veta nu. Men vad tycker andra delar av Svenska kyrkan om rimligheten i detta?

Vad tror du att de skulle kunna tycka?

– Det vet jag inte. Men det vore intressant att höra någon utanför Visbykretsen, säger Mats Hermansson.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.