Ideella allt viktigare när kassan börjar sina

Ideellt engagemang från de som lagar och dukar gör sopplunchen i Rydaholms församling möjlig. Fr v: Rosemarie Pettersson, Birgitt Gunnarsson, Ulla Sundström, Kerstin Hall och Madeliene Kamstedt. Foto: Hans Runesson

Sammanslagningar av församlingar till stora enheter kan rädda ekonomin på kortare sikt men då finns risk att medlemsengagemanget sjunker. Det visar en uppmärksammad rapport om utvecklingen i Växjö stift, som beskriver en folkkyrka med pyspunka.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration