Indraget stöd till verksamhet för migranter

Anna Ramén, diakon i Linköpings domkyrkopastorat. Foto:  Royne Mercurio och TT. 

I Linköping har Svenska kyrkan fått ett av kommunens stöd för verksamhet bland EU-migranter indraget. Beskedet äventyrar verksamhetens framtid och riskerar skapa mer kriminalitet. "Det blir mer problem när man rycker undan tryggheten", säger diakon Anna Ramén.

Svenska kyrkan i Linköping har i samarbete med Stadsmissionen och Linköpings kommun bedrivit flera verksamheter för EU-migranter under flera år. Kommunen har stått för en del av finansieringen och de andra aktörerna för det aktiva arbetet och lokalerna i ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Ett IOP är en samverkansform mellan offentlig och idéburen verksamhet. I detta fall handlade samverkan om att stävja problematiken kring den migration som leder till att många människor lever på samhällets utkant. 

Marginalisering

Under flera år har Svenska kyrkan och Stadsmissionen i Linköping arbetat med denna grupp människor och byggt goda relationer med dem, vilket lett till att många migranter inte tvingas leva i ett parallellsamhälle, berättar Anna Ramén, diakon i Linköpings domkyrkopastorat.

– De har fått tvätta sig och sina kläder, äta, fått juridisk rådgivning och sjukvård. I vissa fall har kontakterna lett till att migranter fått vita jobb. Många som kommer till oss har myndigheterna skickat till oss, vilket är helt okej så länge vi har ett IOP.

Nu har det politiska styret i kommunen, Socialdemokraterna och Moderaterna, beslutat att inte förlänga IOP:et och avsluta samarbetet. Det innebär att kommunen drar in en miljon kronor årligen, pengar som främst gått till Stadsmissionen men som också täckt en del av kostnaden för den juridiska rådgivning som Svenska kyrkan erbjudit två dagar i veckan. 

Kommunens åtstramningar

Det här är en i raden av flera åtstramningar som kommunen gjort genom åren. Tidigare fanns ett härbärge som successivt monterades ner. Anna Ramén har förståelse för att kommunen behöver prioritera verksamhet som är lagstadgad. Men hon tror att detta kommer att få konsekvenser för de mest utsatta och att det också drabbar alla i staden. 

– När man inte får trygghet leder det i större utsträckning till att man ansluter sig till kriminella gäng eller tvingas in i människohandel och hamnar i ett parallellsamhälle. Det blir mer problem när man rycker undan tryggheten, säger Anna Ramén.

­– När vi hade härbärget fanns inte alls lika mycket kriminalitet i dessa grupper. Nu ser vi fler tältläger som kommunen vill riva. Det är en offensiv position men kommunen har själv bäddat för utvecklingen.

Välfärden nedmonteras

Svenska kyrkan hoppas kunna fortsätta sin verksamhet och möjligen söka medel i andra av kommunens förvaltningar. Värre är det för Stadsmissionen som fått mer stöd. Anna Ramén tycker att nedskärningen visar något om hur Sverige håller på att utvecklas.

–Den välfärdsstat som vi har i Sverige monteras ner. Många tror att människor får hjälp av det offentliga. Men jag tycker mig se en tendens att mer offentlig verksamhet läggs över på ideella krafter och det finns en fara i att mer skjuts över till civilsamhället. Ideella krafter blommar under en tid, sedan falnar intresset.

Fakta: Idéburet offentligt partnerskap

  • Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. 
  • Det kräver att alla aktörer gör olika insatser. Till exempel bistår med pengar, lokaler eller arbetskraft.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.