Här är kandidaterna som kan bli nästa ärkebiskop

Martin Modéus, Johan Dalman, Mikael Mogren, Karin Johannesson och Fredrik Modéus fick flest röster i nomineringsvalet. En av dem kan få flytta in i ärkebiskopsgården i Uppsala. Foto: Marcus Gustafsson, Daniel Lönnbäck, Lars Rindeskog, Åke Paulsson, Mikael M Johansson, Magnus Aronson. 

UPPDATERAD. Resultatet från nomineringsvalet är klart. Biskop Martin Modéus får starkast stöd med 29,25 procent av rösterna. 

Sedan alla de röstberättigades röster har räknats samman är detta valresultatet:

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift, 29,25 procent

Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift, 20,07 procent

Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, 18,71 procent

Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, 12,93 procent

Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift, 11,22 procent

Uppdaterad med det slutgiltiga resultatet den 7 april. I det preliminära resultatet den 30 mars hade Karin Johannesson 13,27 procent men efter kontrollräkning har tre röster på "Karin Johansson" räknats bort.

"Nu behöver jag smälta detta", säger Martin Modéus, biskop i Linköpings stift som fick flest röster.  Foto: Daniel Lönnbäck.

Martin Modéus blev favoriten och fick nästan 30 procent av rösterna:

–  Jag är tacksam och glad. Nu behöver jag lite tid att smälta det hela.

Du var också den som lyftes fram av flest personer under pläderingen, blev du förvånad?

–  Det är klart man blir förvånad. Det är svårt att föreställa sig i förväg.

Vilka reaktioner har du nåtts av?

–  Jag fick rätt nyligen veta detta själv, så jag har knappt hunnit träffa någon. Men man får komma ihåg att detta är ett nomineringsval och inte det riktiga valet.

Nu väntar en hearing i april, hur ska du förbereda dig?

–  Det får jag nog fundera över, jag har ingen plan på det sättet än.

Martin Modéus säger att han nu ska ägna sig åt eftertanke och bön för att låta det landa att han är en av fem som har chans att bli Svenska kyrkans nästa ärkebiskop. Frågor om vilka kvalitéer han själv ser att han skulle kunna bidra med i den rollen vill han också vänta med att svara på.

–  Det kommer komma presentationer av alla kandidater och jag tänker att den typen av mer detaljerade frågor får komma senare. Nu behöver jag smälta detta.

Kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen i Uppsala stift och domkapitlet i Uppsala röstade i stiftskansliet i Uppsala, Stiftets hus. Foto: Marcus Gustafsson

Vid nomineringsvalet samlades de röstberättigade för att nominera kandidater. Totalt skulle minst fem kandidater utses som sedan ställs mot varandra i ärkebiskopsvalet.

Onsdagen den 30 mars klockan 11.00 samlades samtliga röstberättigade för att rösta på en kandidat som de ville nominera. Vid en plädering som hölls den 15 mars förespråkades fem kandidater: Martin Modéus, 60, biskop i Linköpings stift Fredrik Modéus, 57, biskop i Växjö stift Mikael Mogren, 52, biskop i Västerås stift, Karin Johannesson, 51, biskop i Uppsala stift, och Johan Dalman, 61, biskop i Strängnäs stift. Det var dock fritt fram att under onsdagen nominera och rösta på vem som helst. 

Röstberättigade är ledamöterna i stiftsstyrelserna och domkapitlen i de 13 stiften, samt ledamöterna i kyrkostyrelsen. Även diakoner och präster i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer, får rösta. Deras röster delas sedan med tio för att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet.

Det totala antalet röster var 756. Stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen stod för 249 röster. Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift stod för 507 röster. De fem kandidater som gått vidare i valet är de som fått mer än fem procent av rösterna. 

Samtliga röster i nomineringsvalet

Innan Uppsala stifts präster, diakoner och elektorers röster delats med tio

Martin Modéus 193

Johan Dalman 136

Mikael Mogren 151

Karin Johannesson 150

Fredrik Modéus 71

Jonas Eek 10

Christina Grenholm 7

Sören Dalevi 8

Johan Tyrberg 6

Åsa Nyström 5

Sven Hillert 4

Kenneth Nordgren 4

Karin Johansson 3

Susanne Rappmann 2

Karin Sarja 2

Mikael Modéus 2

Erik Eckerdal 2

Andreas Holmberg 1

Gunilla Hallonsten 1

Eva Nordung Byström 1

Erik Lysén 1

Ingrid Augrell 1

Marika Markovits 1

Mikael Moberg 1

Fredrik Modin 1

Sigrid Ribbensson 1

Sven Dalenius 1

Andreas Weiderstam 1

Ninni Smedberg 1

Annika Borg 1

Daniel Andrén 1

Lennart Mogren 1

Ogiltiga röster 7

Uppsalas biskop Karin Johannesson är en av kandidaterna till att bli nästa ärkebiskop. Foto: Marcus Gustafsson

De röstberättigade samlades till nomineringsval i sina stift. Präster, diakoner och förtroendevalda elektorer samlades på olika platser runt om i Uppsala stift.

När alla hade avlagt sina röster var nomineringsvalet avslutat. Resultatet som presenterades den 30 mars var preliminärt. Ett slutgiltigt, kontrollräknat, resultat blev klart onsdagen den 6 april. Sedan behörighetsprövas kandidaterna och under en vecka efter den 6 april finns möjlighet att överklaga valresultatet. 

De kandidater som utses ska frågas ut vid en hearing den 22 april. Den fösta valomgången hålls den 18 maj klockan 11.00. Får någon av kandidaterna mer än hälften av rösterna blir den ärkebiskop. Annars hålls en andra valomgång den 8 juni klockan 11.00 då de två kandidater som fått flest röster i den första valomgången ställs mot varandra.

Den nyvalda ärkebiskopen tas emot vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december. Fram till mottagningen kallas den valda personen för ärkebiskop electus/electa. Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst. Mellan den 30 oktober och 4 december tar andra biskopar hand om huvvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.