Kväll om suicidprevention arrangeras i S:t Olai kyrka

Mikael Billeman, komminister och studentpräst i Norrköping kommer att hålla en betraktelse i S:t Olai kyrka på den internationella suicidpreventiva dagen. Foto: Privat, Suicide Zero, Thuresson/Wikimedia

På internationella suicidpreventiva dagen den 10 september arrangerar S:t Olofs församling i Norrköpings pastorat en kväll med musik, ljuständning, information och en betraktelse för att minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa. 

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration